Op kamers

Studentenhuisvesting

De belangrijkste studentenhuisvester is DUWO. Zo’n 5500 studenten huren via de DUWO een kamer in of vlakbij het centrum van Leiden.
DUWO

Zoeken via DUWO

Als je op zoek bent naar een kamer moet je je registreren op www.duwo.nl. Let op! Door je te registreren sta je niet op een wachtlijst. Vervolgens kun je zelf actief op zoek gaan naar een kamer. Je kunt bij DUWO op twee manieren aan een kamer komen:
1. Via het hospiteeraanbod
De meeste studenten krijgen een kamer via het hospiteersysteem. Hierbij houden zittende bewoners een soort open huis waarbij geïnteresseerden kunnen ‘hospiteren’ (=solliciteren) naar een kamer. Wanneer het wederzijds klikt, dragen de bewoners zelf de kandidaat van hun keuze aan DUWO voor. Het voordeel hiervan is dat de bewoners en de nieuwkomer voor elkaar kiezen. Vind je een geschikte kamer op de website en voldoe je aan de voorwaarden, dan bel je met de studentbeheerder of bewoners van het betreffende pand. Bij elke kamer die op de website wordt aangeboden, is het telefoonnummer of emailadres van het pand vermeld. In sommige huizen wonen alleen leden van een bepaalde studentenvereniging. Het lidmaatschap van die vereniging is dan een voorwaarde om te kunnen hospiteren.Voor het kameraanbod kijk je op www.duwo.nl.
2. Via het niet-hospiteeraanbod
Wil of kun je niet hospiteren, dan kun je via de site reageren op het niet-hospiteeraanbod. Het gaat hier om kamers in de grotere complexen. Let wel, er komt slechts een zeer beperkt aantal van deze kamers vrij en ze worden via loting toegewezen. Gedurende de eerstejaarsperiode komen alleen studenten met reistijdvoorrang in aanmerking voor deze kamers. Voor het niet-hospiteer kameraanbod kijk je op www.duwo.nl.

Reistijdvoorrang

Als je (aankomend) eerstejaars bent én je hebt reistijdvoorrang, dan kun je extra snel aan een kamer komen, want:

Rechten als huurder

Wanneer je als student een kamer gaat huren, sta je misschien niet stil bij alle rechten die je hebt als huurder. Toch zijn deze er zeker en het is handig om ze een keer te lezen. Meer informatie hierover vind je op www.studentenverzekering.nl

Tips om een kamer te vinden

Briefjes op prikborden

In universiteitsgebouwen en supermarkten hangen vaak briefjes met kamers te huur, of hospiteeravonden. Hang zelf ook briefjes op. Zorg dat ze opvallen en laat doorklinken dat jij een welkome huisgenoot bent!

Netwerk

Schakel iedereen die je in Leiden kent in en vertel dat je een kamer zoekt!

Internet

Lees alles over het aanbod van de belangrijkste studentenhuisvester van Leiden. Hoe krijg je die kamer?
DUWO

Er zijn buiten de Leidse studentenhuisvesters ook verschillende websites waar je informatie kunt vinden over het aanbod van studentenkamers:
Kamersinnederland.nl
Kamernet.nl
Studentenkamers.nl
Pararius
Huurwoningen.nl
Kamers.nl

Aanmelden bij het Stadhuis

Als je naar Leiden gaat verhuizen, vergeet je dan niet binnen vijf dagen aan te melden op het Stadhuis bij de afdeling Burgerzaken. Je kunt dat persoonlijk of digitaal doen!
Verhuizen naar Leiden

DUWO bouwt!
In Leiden en Den Haag is een grote behoefte aan meer woonruimte voor studenten. Daarom werkt DUWO aan de ambitie 2.000 extra studentenwooneenheden te realiseren. Benieuwd in welk nieuw studentencomplex jij kunt gaan wonen? Bekijk de nieuwbouwplannen.

Tip: Voorrang

Sommige kamers die vrijkomen in de eerstejaarsperiode, van 1 juli tot 30 november, zijn uitsluitend bestemd voor eerstejaars die in Leiden (gaan) studeren. Als je (aankomend) eerstejaars bent én je hebt reistijdvoorrang, dan kun je extra snel aan een kamer komen. Kijk op onderstaande link voor meer informatie over de reistijdvoorrang.
Meer informatie over reistijd-voorrang