Bacheloropleiding

De bacheloropleiding archeologie duurt drie jaar. Daarna mag je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

Voertaal

Je kunt kiezen voor een Nederlandstalige of Engelstalige variant van de propedeuse. Vervolgens worden het 2e en 3e jaar geheel in het Engels aangeboden.

Het eerste bachelorjaar

Het eerste jaar heet de propedeuse. Het propedeuseprogramma is voor alle studenten archeologie gelijk. Dit jaar krijg je veel inleidende vakken en colleges. Die gaan over de basiskennis en algemene vaardigheden die elke archeoloog paraat moet hebben. Verder maak je kennis met de specialisaties waaruit je in Leiden na je propedeuse kunt kiezen.
Je eerste jaar

Het tweede en derde bachelorjaar

Het tweede jaar bestaat uit een aantal algemene vakken, maar je kunt daarnaast al beginnen met je specialisatie. Er worden drie profielen aangeboden, waaruit je er twee kiest:

Vervolgens kun je kiezen voor een verdiepingscollege (dat ingaat op een van de specialisaties uit het derde jaar) of een verbredingscollege (een vak uit het profiel dat je niet hebt gekozen).

In het derde jaar kun je de specialisatie verder doorvoeren door een van de volgende specialisaties te kiezen:

Je kunt de keuzeruimte ook invullen door een hele of halve minor (samengesteld vakkenpakket) te volgen bij een andere opleiding. Of je benut de keuzeruimte door een tweede specialisatie bij Archeologie te volgen. Je kunt ook kiezen voor een verdiepend keuzepakket.
Daarnaast volg je in het derde jaar een aantal algemene vakken, waarbij je meer komt te weten over bijvoorbeeld onderzoeksmethoden en –technieken en de rol van archeologie in de maatschappij. Je sluit de bachelor af met een werkstuk, de scriptie.
e-Studiegids Archeologie

Testimonial bacheloropleiding Marike van Aerde

Welk vak doceer je?
Ik doceer de BA2 cursus ‘Visual Culture’, waar studenten een overzicht krijgen van de belangrijkste materiële cultuur van de Mediterrane wereld en tegelijkertijd nieuwe praktische skills ontwikkelen voor object-analyse. Aan de hand van case studies behandelt deze cursus ook verschillende theoretische kaders. Deze combinatie van basiskennis, praktische skills en theorie is erg nuttig voor alle studenten archeologie – en wellicht ben je na deze cursus nog meer geïnteresseerd in het oude Griekenland en Rome!

Testimonial ARCH stefan weijgertse - bacheloropleiding

Wat spreekt je aan in de opleiding?
Ik ben heel blij met de specialisaties die deze opleiding heeft. Het eerste jaar is heel breed, een inleiding in de gehele archeologie, en van daaruit krijg je de mogelijkheid je steeds meer te focussen op wat je leuk vindt. Ik ga zelf richting de Osteologie-kant, waarbij we skeletten bestuderen. Ik vind menselijke resten heel interessant, zo kom je het dichtst bij de mensen die je wilt onderzoeken.