Je eerste jaar

Als je Archeologie gaat studeren, heb je in je eerste jaar ongeveer 16 uur per week college. Daarnaast moet je zo’n 24 uur per week aan zelfstudie besteden. In die 40 uur totaal zijn alle studieactiviteiten inbegrepen: colleges, practica, werkgroepen, veldwerk, excursies bijvoorbeeld naar een museum of opgraving, tentamens, literatuurstudies, rapportages en werkstukken.

Vakken van het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je de voor elke archeoloog onmisbare basiskennis en -vaardigheden aangeleerd. Voorbeelden van vakken uit het eerste jaar zijn de theorie en de geschiedenis van de archeologie en het veldpracticum, waarbij je zelf leert op te graven.

Studiepunten

Het jaar is opgedeeld in vier blokken. Elk blok bestaat uit een aantal vakken, waarvoor aan het eind van het blok een tentamen moet worden afgelegd. Hieronder vind je een overzicht van de vakken in je eerste jaar, de propedeuse. Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elk vak staan een aantal studiepunten. En één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Verdeling van de studiepunten in de propedeuse

Deelgebied Studiepunten
Theorie en geschiedenis van de archeologie 5
World archaeology 18
Culturele antropologie 3
Archeologische methoden en technieken 5
Ecologie 3
Materiaalkunde 8
Veldpractica, incl. Fieldschool 10
Academische vaardigheden & Mentoraat 5
Aardwetenschappen 3
Totaal 60

Een rooster en meer informatie over de vakken vind je via de e-Studiegids:
e-Studiegids Archeologie

Tentamens

Een tentamen is de afsluiting van een vak. De tentamenperiodes vinden plaats volgens een universitaire uniforme jaarindeling. Dit wil zeggen dat na ieder blok een tentamenweek is ingeroosterd. Deze vallen in oktober, december/januari, maart en mei/juni. De stof van een aantal weken zelfstudie en colleges wordt dan getentamineerd. Ook komt het voor dat we je voor een bepaald vak beoordelen op basis van werkstukken (papers) en presentaties. Ook krijg je de mogelijkheid vakken te herkansen die je in eerste instantie niet hebt gehaald (tenzijn anders vermeld).

Testimonial ARCH Martijn Wezenbeek - eerste jaar

Hoe is het eerste jaar?
In het eerste jaar krijg je veel introducerende vakken, waarbij je leert hoe breed de archeologie is als wetenschap. Al die vakken hebben een grote variëteit: er zijn veel streken, periodes, materiele aspecten en theoretische kaders. De studie bleek een stuk breder dan ik had verwacht. Het is een studie waar de nadruk ligt op de alfa-kant, maar er komt ook een hoop bèta bij kijken: geologie, data opbouwen, biologie, dat soort dingen.

Testimonial docente Archeologie Joanne Mol

Opleidingsdirecteur en docent Archeologie over college:
“Archeologie is heel divers. Achterhaal de bewoningsgeschiedenis van een gebied door te bestuderen wat de mensen hebben achtergelaten: voedselresten, gebruiksvoorwerpen, of begravingen. In mijn colleges leer ik studenten over het landschap en de bijbehorende processen. In de collegezaal, maar ook daarbuiten! Daar laat ik ze het landschap en de ondergrond zien.”

Tip: Opgraven in twee minuten

Heb jij een beeld wat opgravingen inhouden?
Bekijk dit filmpje van een archeologische opgraving in Nederland in twee minuten.