Masteropleiding

Het is altijd verstandig om na de bachelor door te gaan met een masteropleiding. Je beschikt dan over een volwaardige academische opleiding en je zult met maximale bagage de arbeidsmarkt op gaan.

Master of Arts (MA) en Master of Science (MSc)

Als je na je bacheloropleiding Archeologie verder wilt studeren kun je je aanmelden voor een masteropleiding. Dit is een internationale Engelstalige opleiding van een jaar. Er zijn twee instroommomenten, in september en februari. Je verdiept je in de actuele wetenschappelijke problemen van de archeologie en daaruit formuleer je een probleemstelling. Daarmee ga je zelf aan de slag: je doet onderzoek, je werkt je stelling uit en je schrijft een scriptie. Na afronding van de masteropleiding mag je de titel MA, Master of Arts, voeren.
Heb je meer interesse in de exacte kant van de archeologie en combineer je je archeologische kennis met bijvoorbeeld biologie, dan kun je een Master of Science (MSc) programma volgen.

Specialisaties in de masteropleiding

In de masteropleiding kies je twee specialisatiemodules naar eigen smaak en interesse. Naast de reguliere specialisaties uit het bachelorprogramma, biedt de opleiding Archeologie in het masterjaar specialisaties als Museum Studies, Archaeology of the Caribbean and Amazonia, Palaeolithic Archaeology en Heritage Management. Ook is er de mogelijkheid om af te studeren als MSc, dan kies je als hoofdspecialisatie Material Culture Studies, Palaeoecology of Human Osteology and Funerary Archaeology.
Master’s Programmes Archaeology

Onderzoeksmaster

Studenten met een wetenschappelijke instelling en zeer goede studieresultaten kunnen in aanmerking komen voor toelating tot de tweejarige onderzoeksmaster, met de specialisaties:

Kijk voor meer informatie op de mastersite.
Masters in Leiden

Testimonial ARCH Marjolein Kerkhof masteropleiding

Hoe heb je de studie ervaren?
Ik vond de sfeer op de faculteit altijd heel prettig. Archeologen zijn toch een bepaald type mensen: heel gemoedelijk en informeel. In het begin van mijn carrière stond ik veel in het veld en waren de colleges over de verschillende materialen nuttig, nu heb ik meer aan de academische vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de studie. Het wetenschappelijke benaderen van een vraagstuk en academisch denken. Ik kijk heel kritisch naar wat mensen hebben opgeschreven en naar de gebruikte bronnen.