Proefstuderen Archeologie

Ervaar zelf hoe het is om te studeren. Dé manier om je te verdiepen in deze studie: of je nu twijfelt of een bevestiging zoekt van je studiekeuze. Je krijgt vooraf opdrachten om je voor te bereiden op de colleges of werkgroepen die je volgt op de dag zelf. Zo maak je kennis met de inhoud van de studie en hoe je onderwijs krijgt op de universiteit.

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor Proefstuderen op vrijdag 31 maart. In het najaar van 2017 zijn er weer nieuwe Proefstudeerdagen gepland. Hieronder kun je vast bekijken hoe een Proefstudeerdag eruit ziet.

Voor wie?

Ben jij leerling uit 5 / 6 vwo? Heb je al eens een Open Dag bezocht, en wil je ervaren hoe het is om Archeologie te studeren in Leiden? Kom dan Proefstuderen! Proef de sfeer en ervaar hoe het is om te studeren.

Programma 31 maart 2017

Tijd Activiteit
10.15 Ontvangst met koffie en thee (restaurant)
10.30 Welkomstwoord mevr. Dr. J.A. Mol – Opleidingsdirecteur (F104)
  Informatie over de Studie mevr. F.C.M. Tomas – Studieadviseur (F104)
11.15 Koffie- en theepauze
11.30 Hoorcollege door dr. A. Verpoorte (F104) Archeologie van de Noordzee
12.00 Lunch (centrale hal)
12.45 Practicum Archaeobotany door mevr. E.E. van Hees (Laboratorium)
Recycling in de Prehistorie: droom of nachtmerrie voor de archeoloog? De beschoeiing van een waterput onder de loupe.
13.30 Rondleiding en speed dating (beide 45min) (Centrale hal)
Leer de faculteit en haar docenten kennen:
  • Dr. A. Verpoorte (Paleolithische Archeologie)
  • Mr. R. Jansen (Europeaanse Prehistorie)
  • Dr. J.A.C. Vroom (Byzantijnse Archeologie)
  • Mvr. E.E. van Hees (Botanie)
  • Dr. M.H. van den Dries (Archeologisch Heritage Management)
  • Mvr. drs. F.C.M. Tomas (Study Advisor)
15.00 Afsluiting

Hoorcollege

Archeologie van de Noordzee
De Noordzee is nu bezaaid met vaarwegen, gasleidingen, boorplatforms, windmolens en zandwinningslocaties. In de laatste ijstijd was alles anders. In de bodem van de Noordzee is het kwetsbare archief van sporen uit de laatste ijstijd bewaard gebleven. In dit college ondervragen we dit archief. Hoe zag het gebied er toen uit? Wat deden Neanderthalers hier? En hoe kunnen we dit archief beschermen voor de toekomst?

Huiswerkopdracht

“Krijn” is de naam voor de eerste Nederlandse Neandertaler. Wat is er van “Krijn” eigenlijk bewaard gebleven? Zoek uit in welke tijd “Krijn” leefde, hoe oud hij is geworden, en wat zijn dieet was. Bedenk vooral hoe deze vragen onderzocht worden. Kun je de primaire bron, de wetenschappelijke publicatie, achterhalen?

Practicum Archaeobotany

Recycling in de Prehistorie: droom of nachtmerrie voor de archeoloog? De beschoeiing van een waterput onder de loupe.
Door de hoge grondwaterspiegel in het Westen van Nederland blijven organische resten in de bodem goed bewaard. Hout is een organisch overblijfsel dat vaak wordt teruggevonden, niet alleen vanwege de conservering door de grondwaterstand, maar juist ook vanwege de grondwaterwinning binnen de onderzochte vindplaats. De zijkanten van waterputten waaruit grondwater werd gewonnen wordt vaak gestut door houten planken, palen, vlechtwerk of uitgeholde boomstammen zodat de wanden van de put niet instorten.

De conditie van het hout uit archeologische opgravingen in Nederland is vaak zo goed, dat er metingen uitgevoerd kunnen worden aan de jaarringen. Jaarringen worden gevormd tijdens de groei van het hout door de afwisseling in groeiomstandigheden tijdens de seizoenen. Immers, meer en langer licht en de aanwezigheid van meer voedingsstoffen in de bodem zorgen voor een snellere groei. Omdat er niet alleen tijdens het jaar, maar ook van jaar tot jaar sprake is van verschillen in groeiomstandigheden is het mogelijk het patroon in de jaarringen te verbinden aan de omstandigheden uit de jaren. Op die manier kun je tot een precieze datering komen, wat vaak niet zo nauwkeurig uit andere vondsten te herleiden is.

Maar wát dateren we nou eigenlijk precies? Hoe kom je achter de kapdatum? En heeft de boom waaruit het stuk voor de beschoeiing is gehaald wel op de locatie gegroeid waarvan we de groeiomstandigheden, ofwel de dendrochronologische sequentie, weten?

Tijdens dit werkcollege proberen we de kritische blik te illustreren die je als archeoloog nodig hebt om niet al te voorbarige conclusies te trekken aan de hand van hout van de beschoeiing van een waterput.

Locatie

Proefstuderen bij Archeologie vindt plaats op de faculteit zelf. Je vindt de faculteit op het volgende adres:

Van Steenisgebouw
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Routebeschrijving

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het programma van Proefstuderen of over de opleiding zelf? Dan kun je contact opnemen met de studentambassadeur.
Heb je een vraag over het inschrijven of het wijzigen van je inschrijving? Neem dan contact op met de Studielijn: 071 527 11 11 of studielijn@leidenuniv.nl.

Volg ook de online cursus Osteoarchaeology

De Faculteit Archeologie biedt voor het eerst ook een online collegereeks aan (ook wel een MOOC genoemd). Deze gaat over botonderzoek en wat je daarvan zoal kunt leren. Bekijk de trailer hieronder of ga naar de cursuswebsite.