Toekomstperspectief

De arbeidsmarkt

De combinatie van praktische vakkennis en academische vaardigheden maakt je aantrekkelijk voor verschillende werkgevers. Je kunt aan de slag in allerlei functies bij de overheid, in het bedrijfsleven, bij onderzoeksinstituten of musea. Afgestudeerde archeologen zijn bijvoorbeeld werkzaam als stads- of provinciaal archeoloog. Naast opgravingen binnen de gemeente- of provinciegrenzen horen meestal ook taken als publieksvoorlichting en beleidsvoorbereiding en -uitvoering bij de functie.

waar komen studenten archeologie terecht?

Veel archeologen werken als medewerker van een commercieel archeologisch bureau aan de uitvoering van een opgraving, aan bodemonderzoek of als adviseur. Je kunt ook in musea aan de slag met het beheren van een collectie of het inrichten van tentoonstellingen.
Bekijk meer beroepen, Linked-in-pagina’s van Leidse afgestudeerde archeologen en actuele vacatures.

Loopbaan

De eerste jaren van een loopbaan bij archeologische onderzoeksbedrijven verlopen vaak op freelance basis of via gespecialiseerde uitzendbureaus. Leidse afgestudeerden vinden ook regelmatig werk in het buitenland, als archeoloog of onderzoeker aan een universiteit. Het Studenten Loopbaan Service heeft een aantal interessante links voor je loopbaan op een rijtje gezet.
Loopbaan na Archeologie

Promoveren

Afgestudeerden met een duidelijk wetenschappelijke belangstelling en zeer goede studieresultaten kunnen meedingen naar een promotieplaats. Als je zo’n plek verovert ben je gedurende vier jaar promovendus. Je gaat werken bij een lopend onderzoeksprogramma en bereidt je proefschrift voor waarop je hoopt te promoveren. Promovendi krijgen ook speciaal voor hen georganiseerd vervolgonderwijs, onder andere in de onderzoeksschool ARCHON

Tip: Daans reactie op het toekomstperspectief

“Gelukkig vindt 90% werk binnen het vakgebied, bijvoorbeeld in het veldwerk of bij musea.” Lees meer

Testimonial ARCH Cornelie Moolhuizen - toekomstperspectief

Waar werk je nu?
Direct na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij het bedrijf waar ik nu zit: ze zochten iemand die goed was in voedselresten en mijn professor zei toen: praat eens met Cornelie. Zo ben ik erin gerold. Mijn advies voor eerstejaars: stort je in het eerste jaar, pik eruit was je het fijnste vindt en ga er dan volledig voor. Dan kom je er wel!

Testimonial Stijn Arnoldussen

Is er een arbeidsmarkt voor archeologen?
Door het Europese verdrag van Malta zijn landen verplicht archeologisch onderzoek te laten verrichten op locaties die bebouwd gaan worden. Hierdoor kunnen afgestudeerde archeologen vaak meteen aan de slag.