Proefstuderen Bestuurskunde

Ben jij benieuwd of de studie Bestuurskunde écht bij je past? Wil je dieper op de stof ingaan die bij Bestuurskunde wordt behandeld? Kom dan op zaterdag 1 april 2017 Proefstuderen bij de faculteit Governance and Global Affairs! We nodigen je uit om rond te kijken en sfeer te proeven op onze locatie in Den Haag. Bezoek hoor- en werkcolleges, ontmoet docenten en studenten en krijg meer informatie over het opleidingsprogramma van Bestuurskunde.

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor Proefstuderen op zaterdag 1 april. In het najaar van 2017 zijn er weer nieuwe Proefstudeerdagen gepland. Hieronder kun je vast bekijken hoe een Proefstudeerdag eruit ziet.

Hoe ziet je dag eruit?

We starten met een algemene presentatie over de inhoud en structuur van de opleiding Bestuurskunde, door een docent en student. Na de presentatie volg je een hoorcollege en werkcollege van één van onze twee tracks: Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) of Economie, Bestuur en Management (EBM). Als je benieuwd bent naar beide tracks, dan kun je in de tweede ronde ook de colleges van de andere track bijwonen. Na afloop staan er Bestuurskundestudenten klaar die je graag rondleiden door onze studielocatie Wijnhaven.

Het programma in schema

Tijd Activiteit Proefstuderen
Algemene introductie
13.00 – 13.30 Inloop met koffie/thee
13.30 – 14.15 Algemene presentatie Bestuurskunde
14.15 – 14.30 Q&A Bestuurskunde
14.30 – 15.00 Bezoek de informatiemarkt
Ronde 1
15.00 – 16.00 Hoor- en werkcollege
Beleid, Bestuur en Organisatie
Hoor- en werkcollege
Economie, Bestuur en Management
16.00 – 16.15 Pauze / Rondleiding door Wijnhaven
Ronde 2
16.15 – 17.15 Hoor- en werkcollege
Beleid Bestuur en Organisatie
Hoor- en werkcollege
Economie Bestuur en Management
17.15 – 17.30 Rondleiding door Wijnhaven (optioneel)

Informatiemarkt (13.00 – 15.00 uur)

Colleges en voorbereiding

Proefstuderen wil je een echte ervaring met studeren bieden. We vragen je daarom om van tevoren een aantal artikelen te lezen, om je goed voor te bereiden op de colleges. Deze artikelen vind je onder de omschrijving van de colleges.

Proefcollege BBO: ‘De Multidimensionaliteit van Publieke Prestaties’ door dr. Petra van den Bekerom

Goed presterende publieke organisaties zijn essentieel voor onze samenleving. De prestaties van publieke organisaties worden echter vaak bekritiseerd. In dit college gaan we in op de multidimensionaliteit van de prestaties van publieke organisaties en hoe verbeteringen van prestaties in een opzicht ten koste kunnen gaan van andere dimensies van prestaties. Tijdens de werkgroep gaan studenten zelf aan de slag met een casus over de multidimensionaliteit van publieke prestaties.

Lees bij het college van Beleid, Bestuur en Organisatie het volgende artikel.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. Public administration, 69(1), 3-19.

Proefcollege EBM: ‘De macht van ‘de lobby’ ontrafeld: over de rol van lobbygroepen in het openbaar bestuur’ door dr. Caelesta Braun

Belangenbehartiging en lobbyen wordt vaak in verband gebracht met teveel invloed van grote private ondernemingen op het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces. In dit college gaan we op de relatie tussen belangenbehartiging en democratische besluitvorming. Aan de hand van invloedrijke denkers op het gebied van belangenbehartiging beoordelen we de rol van belangenorganisaties en lobbyisten in het openbaar bestuur. Met behulp van deze inzichten analyseren we vervolgens of initiatieven zoals het recent opgerichte ‘Lobbywatch NL’ inderdaad kunnen leiden tot democratischere besluitvorming.

Lees bij het college van Economie, Bestuur en Management het volgende:

Locatie

Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs
Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het programma van Proefstuderen of over de opleiding zelf? Dan kun je contact opnemen met de studentambassadeur.
Heb je een vraag over het inschrijven of het wijzigen van je inschrijving? Neem dan contact op met de Studielijn: 071 527 11 11 of studielijn@leidenuniv.nl.