Bacheloropleiding

De bacheloropleiding duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Het eerste bachelorjaar

Het eerste jaar, de propedeuse, heeft een belangrijke ‘oriëntatie- en signaalfunctie’. Je krijgt een indruk van de inhoud van de opleiding. Je leert bovendien inschatten of de studie echt iets voor jou is. Heb je aan het eind van het jaar alle vakken gehaald, dan heb je het propedeuse op zak. Wil je weten wat voor vakken je in je eerste jaar krijgt? Klik dan op
Je eerste jaar.

Het tweede en derde bachelorjaar

Het tweede en derde jaar staan in het teken van verdieping. Je verdiept je in belangrijke economische, sociologische, politicologische en juridische vraagstukken. Verder verwerf je inzicht in de historische ontwikkelingen van bestuursstelsels en in het proces van de Europese integratie. Je leert bestuurskundige inzichten toepassen op de bestuurspraktijk en oefent met technieken van beleidsontwikkeling. In het derde jaar is er een half jaar aan vrije keuzeruimte. Daarnaast nemen de ethiek van het handelen in het openbaar bestuur en basiselementen van wetenschapsfilosofie een belangrijke plaats in. Aan het einde van het derde jaar staat het bachelorproject centraal. Dit bestaat uit een bachelorscriptie en een posterpresentatie.

Kies je eigen weg laat je zien hoe de vrije keuzeruimte ingevuld kan worden.

Titels van bestuurskundescripties

Wat weet je en kun je na je bachelordiploma?

De bestuurskundige die aan de Universiteit Leiden heeft gestudeerd:

Testimonial BSK Fleur van de Grevel

Wat is jouw favoriet vak?
“Mijn favoriete vak is Nationale Politiek. Door dit vak krijg je een goed beeld van de Nederlandse politiek. Politici houden zich bezig met het maken van wetten en Bestuurskundigen denken na over de uitvoering hiervan. Het is dus belangrijk om ook wat over politicologie te weten.”