Bacheloropleiding

De bacheloropleiding Biologie duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Eerste jaar

In het eerste jaar van de studie Biologie volgt iedereen hetzelfde basisprogramma. Je maakt kennis met de verschillende vakgebieden van de biologie. Dat doe je door vakken te volgen uit zes thema’s, die verwante stof bundelen en integreren. Deze thema’s zijn achtereenvolgens:

Daarnaast volg je een aantal niet biologische basisvakken zoals wiskunde en statistiek, natuurkunde en beginselen van de informatica. Deze niet-biologische basisvakken zijn speciaal gericht op de biologie.
Hoe ziet je eerste jaar eruit?

Tweede en derde studiejaar

In het tweede en derde jaar sta je zelf aan het roer. Op een aantal verplichte vakken na, kun je in het tweede jaar kiezen uit verschillende keuzevakken. Het ene pakket omvat cursussen op het gebied van de moleculaire en cellulaire biologie. Het andere pakket omvat cursussen gericht op organismaal niveau en op het gebied van evolutie, biodiversiteit en natuurbehoud. In het eerste semester van je derde jaar kies je een minor. Een minor is een thematisch samenhangend vakkenpakket. Aan het eind van de opleiding doe je een stageonderzoek bij een wetenschappelijke onderzoeksgroep. Als je alles hebt afgerond, word je Bachelor of Science en mag je BSc achter je naam zetten.
e-Studiegids Biologie

Tip: Van molecuul tot medicijn

medicijnontwikkeling
Voor het ontwikkelen van nieuwe en baanbrekende medicijnen is fundamentele en klinische kennis essentieel. Medici, farmaceuten, biochemici, scheikundigen en wiskundigen van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken nauw samen om bouwstenen en aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen te vinden, en het ontwikkelproces efficiƫnter te maken.
Lees meer in het wetenschapsdossier Medicijnontwikkeling

Testimonial Arthur Ram - bachelor

Hoe zien de dagen eruit?
“De opleiding Biologie is hard werken in de zin dat er veel contacturen zijn. Je brengt dus veel tijd op de universiteit door. We werken in de eerste twee jaar met een combinatie van hoorcolleges met aansluitend een practicum. Dat kunnen intensieve dagen zijn.
Biologie is een persoonlijke opleiding. Je kan altijd aankloppen bij de docenten en door de practica leren de mensen die je lesgeven je goed kennen. Omdat ik veel hoorcolleges geef ken ik in het eerste jaar nog niet iedereen die microbiologie volgt, maar in het tweede jaar zeker wel.”

Leuk om te lezen