In deeltijd

In deeltijd volg je dezelfde vakken als een voltijdstudent, maar ben je wel vrij om je eigen studietempo te bepalen.

Bachelor in deeltijd

Criminaliteit is iets dat ons afschrikt, maar ons tegelijkertijd fascineert. Wat is criminaliteit, wat zijn de oorzaken ervan en welke gevolgen heeft criminaliteit voor de samenleving? Met dergelijke vragen krijg je tijdens de studie Criminologie te maken. Actuele onderwerpen spelen hierin een belangrijke rol. Je volgt colleges over verschillende onderwerpen, zowel uit de juridische, als ook uit de sociologische hoek.

Toelating tot de bachelor

De procedure selectie & plaatsing geldt ook voor deeltijdstudenten.Je dient minimaal in het bezit te zijn van een VWO-diploma of HBO-(propedeuse)diploma. Deze opleidingsfixus geldt ook voor de deeltijdopleiding. Er zullen maximaal 5 deeltijdstudenten in het eerste jaar worden toegelaten tot de bacheloropleiding. Als je overweegt om in september Criminologie in deeltijd te gaan studeren in Leiden, moet je jezelf aanmelden via Studielink.

Hierover kunt u contact opnemen met de studieadviseur, telefoonnummer: 071 527 87 87.

Zie voor meer informatie over selectie & plaatsing.

Meer informatie