In deeltijd

De vakken van de bachelor- en masteropleiding Fiscaal recht worden ook in de avonduren aangeboden (onder voorbehoud van voldoende belangstelling).

Fiscaal recht in deeltijd

Als je het reguliere studietempo volgt, beslaat het avondonderwijs – afhankelijk van het jaar en het semester – meerdere avonden per week. Dit onderwijs wordt gegeven door dezelfde docenten als het dagonderwijs. De hoorcolleges van de fiscale hoofdvakken vinden plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. Avondonderwijswerkgroepen worden doorgaans vanaf 19.00 uur gegeven. De tentamens vinden echter niet in de avonduren plaats. Zij worden voor deeltijdstudenten en voltijdstudenten tegelijk overdag afgenomen.

Toelating tot de bachelor

Je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding Fiscaal recht als je in het bezit bent van een:
• Nederlands VWO-diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
• Een propedeusediploma van een Nederlandse HBO-instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
• Een einddiploma van een Nederlandse HBO-instelling,
• Propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

In de volgende gevallen moet je een officieel verzoek tot toelating indienen:
• Een propedeusediploma van een Nederlandse HBO-instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
• Als je in het bezit ben van een ander diploma niet zoals hierboven vermeld.

Aanmelden

Als je overweegt om in september Fiscaal recht in deeltijd te gaan studeren in Leiden, moet je jezelf aanmelden via Studielink.

Meer informatie