In deeltijd

De vakken van de bachelor- en masteropleiding Fiscaal recht worden ook in de avonduren aangeboden (onder voorbehoud van voldoende belangstelling).

Toelating tot de bachelor

Je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding Fiscaal recht als je in het bezit bent van een:
• Nederlands VWO-diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
• Een propedeusediploma van een Nederlandse HBO-instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
• Een einddiploma van een Nederlandse HBO-instelling,
• Propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

In de volgende gevallen moet je een officieel verzoek tot toelating indienen:
• Een propedeusediploma van een Nederlandse HBO-instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
• Als je in het bezit ben van een ander diploma niet zoals hierboven vermeld.

Aanmelden

Als je overweegt om in september Fiscaal recht in deeltijd te gaan studeren in Leiden, moet je jezelf aanmelden via Studielink.

Meer informatie