Bacheloropleiding

De bacheloropleiding Geneeskunde duurt drie jaar, waarin je steeds meer toewerkt naar het toepassen van kennis in praktijksituaties. Het onderwijs is opgedeeld in blokken van gemiddeld zes weken die elk opgebouwd zijn rond een centraal thema. De werkvormen bestaan uit hoorcolleges, werkgroepen waarin je met een docent de stof bespreekt, practica en patiëntdemonstraties. Er zijn veel tussentijdse toetsen, zodat je weet of je de stof goed verwerkt. Aan het einde van elk blok heb je een eindtoets, die samen met de deeltoetsen je eindcijfer bepaalt. Door het hele programma heen ontwikkel je vaardigheden als klinisch redeneren, professioneel handelen en samenwerken.

null

Het eerste jaar

Je volgt in je eerste jaar zes grote onderwijsblokken waarin je leert hoe het lichaam van een mens in elkaar zit . Verder maak je kennis met medische literatuur en hoe je informatie zoekt en gebruikt. Maar je zit niet alleen in de boeken: tijdens de zorgstage en in patiëntdemonstraties zie je al meteen patiënten. Je ervaart wat het inhoudt om in de gezondheidszorg te werken en bespreekt patiëntproblemen. Ook leer je systematisch te kijken naar de communicatie tussen dokters en patiënten en wat daarbij goed en fout kan gaan. In je eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week en de rest heb je nodig voor zelfstudie. In totaal ben je gemiddeld 38 uur per week bezig met je studie.

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar volg je een Engelstalig semester, waardoor uitwisseling met internationale studenten mogelijk is. Je besteedt in dit jaar aandacht aan ziektemechanismen en houd je bezig met medische problemen en ziektebeelden. In het derde jaar werk je steeds meer toe naar de praktijk. Je oefent klinische vaardigheden die passen bij de probleemgevallen die je bestudeert. Denk hierbij aan het afnemen van een anamnese (ziektegeschiedenis) en lichamelijk onderzoek. In het derde jaar kun je een deel zelf invullen tijdens het keuzeprogramma (‘halve minor’). Je kunt deze ruimte gebruiken om je te verdiepen in een van de onderzoeksgebieden waar het LUMC internationaal bekend om staat.

Voortgangstoets

Tijdens de studie Geneeskunde heb je ieder jaar vier voortgangstoetsen. Met deze toetsen kun je je eigen voortgang in de gaten houden, maar je kunt je resultaten ook vergelijken met jaargenoten. De geneeskundestudenten van het LUMC zijn niet de enigen die deze toets maken. Vijf universitair medisch centra in Nederland maken gebruik van deze toets om de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs in de gaten te houden.

Tip: Herstel van beschadigde organen

Vasculaire en regeneratieve geneeskunde
Behandelmethoden voor chronische ziekten zijn beperkt. Artsen en onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden werken aan nieuwe therapieën als alternatief voor orgaantransplantatie. Doel is om organen te herstellen in hun oorspronkelijke functie en op die manier de ziektes te genezen. Stamcellen spelen hierbij een belangrijke rol.
Lees meer in het wetenschapsdossier Vasculaire en regeneratieve geneeskunde

Testimonial GNK Alexander Mohseny

Wat is zo interessant aan de studie Geneeskunde?
Tijdens de studie vond ik de regelsystemen van het lichaam met ‘feedbackloops’ fascinerend. Als je bijvoorbeeld koorts krijgt, ontstaan er rillingen. Je lichaam probeert zo de warmte kwijt te raken. Het lichaam zit vol met dit soort systemen om alle functies in balans te houden.

Testimonial Niels Brouwer 2

Is de opleiding goed te doen?
Mensen zien geneeskunde vaak als een heel lange studie. Dat valt mijns inziens wel mee. Zo ga je in de master coschappen lopen. Dat voelt dan niet meer als gewoon studeren, denk ik. En als je iets leuk vindt, maakt het niet uit hoelang een studie duurt. Ik ben ook nog van plan om te gaan promoveren, dus ik blijf sowieso nog wel een tijdje verbonden aan de universiteit.