Toelatingseisen

Je kunt Geneeskunde gaan studeren als je in het bezit bent van:

Ander profiel, andere vooropleiding of ontbrekend vak?

Soms kun je met een ander profiel, of een andere vooropleiding, toch Geneeskunde studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In het document Toelating tot Geneeskunde per vooropleiding staan veel voorkomende situaties beschreven, wat je in elke situatie kunt doen, en hoe je eventueel een beschikking aanvraagt. Staat jouw situatie er niet tussen? Neem dan contact op met de commissie bijzondere toelatingen van het LUMC.

Heb je een ander diploma/profiel behaald of heb je niet genoemde aanvullende vakken behaald, dan moet je een officieel verzoek tot toelating indienen.
Let op: ook studenten met een VWO diploma met juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010 moeten een verzoek tot toelating indienen.

Decentrale selectie

Als je voldoet aan de toelatingseisen, kun je deelnemen aan de decentrale selectie. Zie hiervoor de procedure decentrale selectie Geneeskunde .

Information for non-Dutch educated students

Information for non-Dutch educated students about admission and application for Medicine is available at the LUMC-website.

Onno Meijer - toelatingseisen

Wat verwacht je van geneeskundestudenten?
Studenten Geneeskunde zijn slim, hebben een goed geheugen en zijn sociaal vaardig. Feitenkennis is belangrijk, want die moet je toepassen bij het oplossen van problemen. Maar het is ook belangrijk dat je de skills hebt om na je afstuderen een slecht-nieuws gesprek te voeren met een patiënt als dat nodig is. Ik verwacht van studenten een goede motivatie en een actieve houding in de colleges en werkgroepen. Dat ze nieuwsgierig zijn waarom dingen zijn zoals ze zijn.

Tip: Onvoldoende vooropleiding?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een studie die precies bij jou past? Je kunt dan een cursus volgen en daar een voortentamen in afleggen om doelgericht aan je toelating tot de studie van jouw keuze te werken. Dit kan bijvoorbeeld bij het AOVN, WisMon of bij het Boswell-Bèta.