Afstudeerrichtingen Geschiedenis

In Leiden krijg je veel keuzevrijheid: vanaf het eerste jaar kies je waar je op afstudeert. Er zijn zes richtingen, daarbinnen specialiseer jij je vanuit jouw eigen interesses.

Vaderlandse Geschiedenis

Leiden heeft als enige Nederlandse universiteit een afdeling Vaderlandse Geschiedenis. Je bestudeert politieke, economische, sociaal-culturele en religieuze gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Republiek en het Koninkrijk. Uniek in Nederland is de Leidse hoogleraar Maritieme Geschiedenis. Hierdoor is er volop aandacht voor de relaties met de (overzeese) buitenwereld. Je weet straks ook alles van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie.

Algemene Geschiedenis

De periode van de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw noemen we de nieuwe tijd. De contemporaine tijd loopt vanaf circa 1800 tot nu. Deze periodes leer je kennen bij Algemene geschiedenis. De nadruk ligt op de gebeurtenissen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook op de politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen in de rest van de wereld. In het bijzonder van Azië.

Oude Geschiedenis

Hier draait het om de bloei van de Griekse cultuur, de werking van de Atheense democratie, de veroveringen van Alexander de Grote en later de Romeinen. Je kijkt ook naar de opkomst van het christendom en het functioneren van slavernij. Het draait om de tiende eeuw voor Christus tot de zesde eeuw na Chr. Dit doe je vanuit de context van het economische leven, de sociale hiërarchie en de politieke organisatie.

Middeleeuwse Geschiedenis

Bij de middeleeuwen denken veel mensen aan een tijd van kerken, kloosters en kruistochten, maar vooral ook aan een periode van stilstand. De middeleeuwse geschiedenis gaat echter om een dynamische periode van 1.000 jaar. Er werden veel belangrijke stappen gezet naar onze moderne maatschappij. In de colleges en werkgroepen zoom je in op de politiek, economie en religie.

Sociale Geschiedenis

Welke mogelijkheden hebben mensen om hun positie te verbeteren? En welke invloed hebben etniciteit, seksuele voorkeur, religie of geslacht op iemands positie, nu en toen? Je leert dit bij Sociale Geschiedenis. Je vindt ook uit hoe migratie en mobiliteit samenhangt met economische en politieke processen. Zo ontdek je bijvoorbeeld de betekenis en werking van macht en sociale status.

Economische Geschiedenis

Je onderzoekt de groei en de verdeling van inkomen en rijkdom door de eeuwen heen. Hiervoor bestudeer je o.a. handelsstatistieken, volkstellingen en overheidsrapporten. De Leidse opleiding is vooral gespecialiseerd op twee gebieden: de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, denk aan de VOC. En de politiek van de globaliserende economie in de twintigste eeuw, zoals de EU.

Testimonial Alicia Schrikker afstudeerrichtingen

Welk vak geeft u?
Ik geef college over koloniale geschiedenis in Azië. Die strekt zich uit van ongeveer het VOC-tijdperk tot de eerste helft van de 20e eeuw. Mijn directe collega’s en ik vergelijken bijvoorbeeld koloniale regimes in verschillende gebieden en doen onderzoek naar historische natuurrampen of naar kwesties rond landbezit en identiteit.