Bacheloropleiding Geschiedenis

De bacheloropleiding Geschiedenis duurt drie jaar. Je sluit de bachelor af met een diploma en mag dan de titel Bachelor of Arts voeren (BA).

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je inleidende colleges in zes afstudeerrichtingen. Zo kun je ontdekken in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen. Denk aan vaderlandse, economische of oude geschiedenis. Ook doe je vaardigheden op die je als historicus nodig hebt, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek.

Ontdek meer over het eerste jaar, zoals de vakken. Bekijk ook eens de complete studiegids.

Tweede en derde jaar

Vanaf je tweede jaar heb je veel keuzeruimte. Je geeft zelf richting aan de studie Geschiedenis. Je kiest zelf vakken uit de zes afstudeerrichtingen. Er is een breed aanbod van hoor- en werkcolleges. Bij Geschiedenis, maar ook bij andere opleidingen. Misschien wil je je studie bijvoorbeeld inrichten rond een tijdvak, een land, een regio of een thema? Naast de afstudeerrichtingen en de keuze voor een vak of land biedt Geschiedenis in Leiden je ook bijzondere tracks, zoals:

De kerncolleges over globalisering en politieke geschiedenis zijn voor alle studenten verplicht. Hier leer je ook historische kennis met een theoretisch en filosofisch kader te onderbouwen.

Invulling van je keuzeruimte
Vakken in je tweede jaar
Vakken in je derde jaar

Eindwerkstuk

In je derde jaar schrijf je het eindwerkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. Het onderwerp kies je in overleg met de begeleidende vakdocent, mede op basis van jouw interesse en afstudeerrichting. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en hier zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

Testimonial Kariem Hommad bacheloropleiding

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Colleges zijn heel verschillend: je hebt hoorcolleges in een grote zaal met veel medestudenten, maar ook werkcolleges waarin het belangrijk is om samen te werken en te discussiëren. Je zit het hele jaar met dezelfde jaargenoten in het groepje voor je werkcolleges, dus zo leer je je medestudenten goed kennen en trek je veel met ze op.

Meest gestelde vragen over Geschiedenis

1. Wat kun je ermee?
Afgestudeerde historici zijn goed opgeleide academici die breed inzetbaar zijn. De meeste historici komen terecht in beleidsfuncties bij de overheid of internationale organisaties als de Verenigde Naties. Anderen vinden werk binnen het onderwijs, de journalistiek of bij musea. Een kleine groep wordt onderzoeker.
Toekomstperspectief

2. Hoe lang duurt de studie?
Voor de bachelor opleiding staan drie voltijd studiejaren en voor de aansluitende master opleiding een studiejaar, of twee jaren voor de onderzoeksmaster. In de praktijk blijken studenten extra tijd voor de studie uit te trekken om zich verder te kunnen ontplooien via een stage, een studieverblijf in het buitenland, extra vakken, bestuurswerk in studie- of studentenvereniging en bijbanen.

3. Wat doe je in je eerste studiejaar?
In het eerste jaar maak je kennis met het totale vakgebied, van oudheid tot de meeste recente geschiedenis, en oefen je in presentatievaardigheden. Je krijgt per vak twee uur hoorcollege per week, waarin de grote lijn wordt uitgezet. In nog eens twee uur werkcollege per week ga je wat dieper op de stof in. Twee werkcolleges zijn volledig gericht op het schrijven van een historisch werkstuk.

4. Wat moet ik kunnen?
Omdat je het resultaat van je onderzoeken zowel mondeling als schriftelijk moet kunnen presenteren, is het belangrijk dat je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt. Daarnaast moet je per week grote hoeveelheden literatuur kunnen verwerken, ook Engelstalige.