Bacheloropleiding

De bacheloropleiding Geschiedenis duurt drie jaar. Je sluit de bachelor af met een diploma en mag dan de titel Bachelor of Arts voeren (BA).

Eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Geschiedenis volg je inleidende colleges in zes deelgebieden. Zo kun je zelf ontdekken in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen. Ook doe je vaardigheden op die je als historicus nodig hebt, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.
Lees meer: Je eerste jaar en hier: Vakken in je eerste jaar

Tweede en derde jaar

Vanaf je tweede jaar geef je een eigen richting aan de studie Geschiedenis, door vakken te kiezen uit de zes hoofdrichtingen waar je in de propedeuse al kennis mee hebt gemaakt. Sommige colleges zijn voor alle studenten verplicht, daar leer je jouw historische kennis met een theoretisch en filosofisch kader te onderbouwen. Naast de verplichte vakken heb je veel vrijheid om zelf een programma samen te stellen. Je kunt kiezen uit het brede aanbod van hoor- en werkcolleges. Bij Geschiedenis, maar ook bij andere opleidingen. Misschien wil je je studie bijvoorbeeld inrichten rond een tijdvak, een land, een regio of een thema? Bovendien biedt Geschiedenis in Leiden je bijzondere specialisaties, zoals:

Eindwerkstuk

In je derde jaar schrijf je een werkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. Het onderwerp van je eindwerkstuk kies je in overleg met de begeleidende vakdocent, mede op basis van jouw interesse. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

Testimonial Marlies de Groot

Bevalt de opleiding je?
De studie bevalt me heel goed. Het is vooral leuk dat we van veel verschillende tijdvakken iets krijgen. We beginnen bij de Oudheid, maar je krijgt ook de Middeleeuwen en de moderne tijd. Zo kun je kijken wat je leuk vindt en dat zijn soms onverwachte dingen. Daarnaast vind ik het goed dat je kritisch leert denken. Ik merk dat ik nu bij alles twee keer nadenk en het niet meer zomaar aanneem. Ook heb ik een hele leuke werkgroep; we gaan bijvoorbeeld vaak samen lunchen.
.

Meest gestelde vragen over Geschiedenis

1. Wat kun je ermee?
Afgestudeerde historici zijn goed opgeleide academici die breed inzetbaar zijn. De meeste historici komen terecht in beleidsfuncties bij de overheid of internationale organisaties als de Verenigde Naties. Anderen vinden werk binnen het onderwijs, de journalistiek of bij musea. Een kleine groep wordt onderzoeker.
Toekomstperspectief

2. Hoe lang duurt de studie?
Voor de bachelor opleiding staan drie voltijd studiejaren en voor de aansluitende master opleiding een studiejaar, of twee jaren voor de onderzoeksmaster. In de praktijk blijken studenten extra tijd voor de studie uit te trekken om zich verder te kunnen ontplooien via een stage, een studieverblijf in het buitenland, extra vakken, bestuurswerk in studie- of studentenvereniging en bijbanen.

3. Wat doe je in je eerste studiejaar?
In het eerste jaar maak je kennis met het totale vakgebied, van oudheid tot de meeste recente geschiedenis, en oefen je in presentatievaardigheden. Je krijgt per vak twee uur hoorcollege per week, waarin de grote lijn wordt uitgezet. In nog eens twee uur werkcollege per week ga je wat dieper op de stof in. Twee werkcolleges zijn volledig gericht op het schrijven van een historisch werkstuk.

4. Wat moet ik kunnen?
Omdat je het resultaat van je onderzoeken zowel mondeling als schriftelijk moet kunnen presenteren, is het belangrijk dat je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt. Daarnaast moet je per week grote hoeveelheden literatuur kunnen verwerken, ook Engelstalige.