Bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur

De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur duurt drie jaar. Je sluit de bachelor af met een diploma en mag dan de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

Eerste jaar

In het eerste jaar ga je hard aan de slag om je beheersing en vertaalvaardigheid van het Latijn en Grieks te oefenen: je verrijkt je woordenschat, traint je leesvaardigheid en verkent de finesses van de Griekse en Latijnse grammatica. Je volgt inleidende colleges in de vakgebieden geschiedenis en wijsbegeerte. Je doet algemene academische vaardigheden op: je leert hoe je onderzoek uitvoert en er verslag van legt.
Je eerste jaar

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder. In je tweede jaar krijg je colleges over onder andere epiek, Griekse taalkunde, Latijnse drama en materiële cultuur (klassieke archeologie). Om het jaar biedt de opleiding een excursie naar Italië of Griekenland. Vanaf je derde jaar verdiep je je in de vakgebieden die jij het meest interessant vindt. Beide klassieke talen blijven onderdeel van het studieprogramma. Een deel van de vakken in het derde jaar is verplicht voor alle studenten. Een ander deel van je vakken kies je zelf. In je derde jaar heb je bovendien een half jaar keuzeruimte om zelf in te vullen. Je kunt kiezen voor een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit.
Kies je eigen weg
Over de grens

Bacheloreindwerkstuk

In je derde jaar schrijf je een bacheloreindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met je docent. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

Testimonial Kees Geluk - Bacheloropleiding

Wat is je favoriete vak?
‘Van de werkgroepen in het derde jaar heb ik het meest genoten, doordat je dan echt de diepte ingaat. Zo bespraken we onder leiding van twee docenten een dialoog van Plato. Door de open sfeer kon iedereen zijn bijdrage leveren en werd alles besproken. Het niveau is hoog, maar zo leer je wel scherp, kritisch en analytisch te denken.’

Testimonial Charlotte Nieser - bacheloropleiding

Wat vind je leuk aan de opleiding?
‘Favoriet waren bij mij vakken over poëzie, zoals bijvoorbeeld de collegereeks over Ovidius’ Heroïdes in het begin van mijn tweede jaar, of wat later tijdens de studie, de werkcolleges over Pindaros. De discussies over wat een raadselachtige zin nu precies betekent en de diepere lagen die je in poëzie kunt ontdekken, maakten dat ik me echt verheugde op de colleges. Nog steeds kan ik ergens helemaal induiken, op zoek naar de beste betekenis of oplossing van een probleem.’