Bindend Studieadvies

De Universiteit Leiden kent het Leids Studiesysteem dat in het eerste jaar in intensieve studiebegeleiding voorziet. Zo wordt bij de start van de studie met de student een kennismakingsgesprek gevoerd. Verder nemen studenten deel aan mentorgroepen waarin academische vaardigheden worden geoefend en waarin de studievoortgang wordt besproken. En als daar aanleiding voor is, worden studenten bij de studieadviseur uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
Meer over het Leids Studiesysteem

Bindend Studieadvies

Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten.

Mocht je niet aan het BSA kunnen voldoen, dan vind je samen met je studieadviseur een geschikt alternatief. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden, zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze goede begeleiding komt een negatief studieadvies nooit als een verrassing.

8 stappen Leids Studiesysteem

Leids Studiesysteem
Als je kiest voor een studie aan de Universiteit Leiden, krijg je goede begeleiding bij je studiekeuze én tijdens je studie. Ons Leids Studiesysteem helpt je om je eerst breed te oriënteren op mogelijke studies en daarna echt te verdiepen in de studie van je keuze. En als je hier straks studeert, kun je je studie vlot doorlopen en succesvol afronden.