Je eerste jaar

Als student Griekse en Latijnse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

Vakken

In je eerste jaar volg je colleges in alle vakgebieden van Griekse en Latijnse taal en cultuur, behalve materiële cultuur. Je begint met intensieve colleges taalverwerving. Iedere zeven weken concentreer je je op een nieuw onderwerp.

Naast de taalvakken volg je in je eerste jaar:

Als je extra uitdaging wilt, kun je extra colleges of een inleiding Papyrologie volgen. Tijdens al deze colleges doe je academische vaardigheden op. Je leert hoe je onderzoek opzet en daarbij bijvoorbeeld gebruikmaakt van de Universiteitsbibliotheek.

Hoor- en werkcolleges

In hoorcolleges licht de docent een thema of een deelonderwerp toe, zodat je zicht krijgt op de grote lijn. Je bereidt je voor door thuis artikelen en boeken te bestuderen. In werkcolleges ga je dieper op de stof in en discussieer je over teksten en vertalingen van jou en je medestudenten. Verder houd je bij werkcolleges regelmatig een presentatie voor je jaargenoten over een onderwerp dat je zelf hebt voorbereid. Bij de meeste colleges zijn de groepen klein; je kunt altijd vragen stellen.

Een overzicht van de vakken uit het huidige eerste jaar

Vakken Studiepunten
Taalverwerving Grieks I 5
Taalverwerving Grieks II 5
Taalverwerving Latijn I 5
Taalverwerving Latijn II 5
Oude Geschiedenis: van Myceens Griekenland tot de Hellenistische wereld 5
Antieke Wijsbegeerte: van Thales tot en met Plato 5
Grieks proza: Plato 5
Grieks poëzie: drama 5
Latijn: lyriek/elegie 5
Latijn: retorica 5
Taaltraining Grieks en Latijn 5
Inleiding Literatuurwetenschap 5
Totaal 60

Een rooster en meer informatie over de vakken in de propedeuse vind je via de e-Studiegids:
e-Studiegids bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur 2016-2017

Studiepunten

Het jaar is verdeeld over twee semesters, ofwel blokken van een half jaar. Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elk vak staat een aantal studiepunten. Eén studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Tentamens

Ieder vak sluit je af met een tentamen of werkstuk. De tentamens vinden plaats in de tentamenweken aan het eind van ieder blok of in de collegevrije periode aan het eind van het semester. Zowel voor tentamens als voor werkstukken krijg je een cijfer. Ook krijg je een beoordeling van de prestaties die je hebt geleverd in de werkcolleges.

Digitale faciliteiten

Studeer je in Leiden, dan zul je veel studiezaken online regelen. Inschrijven voor tentamens doe je, vanaf je het tweede semester via uSis. Hier vraag je ook je tentamenresultaten op en schrijf je je vanaf het tweede jaar ook in voor werkgroepen en hoorcolleges. Bovendien heb je toegang tot Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Docenten bieden er hun lesmateriaal aan, en je wisselt er documenten uit met medestudenten. Ook kun je digitale readers kopen.

Tip: Schrijfcentrum

Tijdens je opleiding leer je academisch schrijven. Als je dat lastig vindt kun je aankloppen bij ons Schrijfcentrum. Onze schrijftutoren helpen je graag op weg!

Testimonial Farida Batenburg - je eerste jaar

Wat is je favoriete vak?
‘Met Griekse Drama hebben we de Antigone gelezen. Dat was fantastisch: zes weken lang bezig zijn met één verhaal, inzoomen op de karakters van alle personages. Het gaat dan niet om alleen om vorm en inhoud, maar ook over het culturele aspect: hoe werd het werk opgevoerd, tijdens welk feest gebeurde dat, enzovoort. Het belangrijkste is voor ons is misschien nog wel wat de auteur ermee wilde zeggen. Dat gaat dus veel verder dan alleen het analyseren van de taal.’