Afstudeerrichtingen Informatica

Informatici ontwikkelen nieuwe methoden, technieken en systemen, en zorgen ervoor dat ze toepasbaar worden in andere wetenschapsgebieden en het bedrijfsleven. Aan de Universiteit Leiden kun je daarom kiezen tussen drie verschillende richtingen.

Een grondige kennis van de informatica, zoals de achterliggende wiskundige theorieën en het doorgronden en zelf maken van software, ontwikkel je bij alle richtingen. Je volgt, naast de vakken specifiek de richting die je hebt gekozen, een groot deel gezamenlijke vakken.

Afstudeerrichting Informatica

Binnen de richting Informatica gaan we dieper in op de achterliggende wiskundige theorieën, het doorgronden en zelf maken van software en leer je onder andere hardware systemen te begrijpen en te ontwikkelen. Met jouw onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling van innovatieve informatica. Lees meer over de afstudeerrichting Informatica

Afstudeerrichting Informatica & Economie

Veel van de uitdagingen waarmee informatici geconfronteerd worden, zijn van economische aard. Denk bijvoorbeeld aan data gedreven marketing, business intelligence, security en project management. Bij de afstudeerrichting Informatica & Economie leer je hoe je complexe bedrijfsproblemen kunt oplossen met behulp van informatica en hoe ICT kan bijdragen aan economische processen. Deze afstudeerrichting is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarin je de informaticastudie combineert met specifieke kennis op het gebied van economie.

Afstudeerrichting Informatica & Biologie

Informatica en Biologie gaan steeds meer hand in hand. Vanuit de moleculaire- en celbiologie komen grote hoeveelheden data beschikbaar die geanalyseerd en geïnterpreteerd moeten worden. Hier is Informatica voor nodig. Deze afstudeerrichting combineert de relevante gebieden van Informatie en Biologie. De afstudeerrichting Informatica & Biologie is een unieke samenwerking tussen de opleidingen Informatica en Biologie van de Universiteit Leiden. Tijdens de studie bouw je zowel een goede kennis op van het informatica vak als het biologie vak.