Je eerste jaar

Alle informaticastudenten volgen in het eerste jaar een aantal basisvakken. De theorie presenteren we in de vorm van een hoorcollege. Binnen een werkgroep krijg je begeleiding om de geleerde stof te verwerken. Een werkgroep kan als practicum in een computerzaal worden gegeven, maar soms ook op papier.

Vakken in het eerste jaar

Een rooster en meer informatie over de vakken vind je in de e-Studiegids

Tentamens

Je sluit een vak af met een tentamen. Een voorbeeld van een tentamenvraag van het vak Programmeermethoden:

a) Bij een functie kun je te maken hebben met call by value en call by reference, en ook met locale en globale variabelen. Verder heb je ook nog formele en actuele parameters. Leg deze zes begrippen duidelijk uit.

b) Gegeven een C++-programma dat de volgende functies bevat:

int pepijn (int a, int b) {
a = a-b+1; b *= 2; return (a+b+1);
}//pepijn
void merijn (int p, int & q) {
int x = 8; p = p+5; x—; y = y + pepijn (p,p); x—;
q = pepijn (q,p) + pepijn (q,y) + x;
cout << “merijn: “ << x << “,” << p << “,” << q << “,” << y << endl;
}//merijn

Laten verder de globale variabelen x, y en z (alle van type int) gegeven zijn. Voor aanroep van de functie merijn hebben zij de waarden 5, 4 en 3 respectievelijk. Wat is dan de uitvoer van (leg je antwoord duidelijk uit):

merijn (x,z);

cout << “frodo: “ << x << “,” << y << “,” << z << endl;

c. Dezelfde vraag als b, maar nu voegen we nog een & toe aan de parameter p in de heading van merijn en aan de parameter b in die van pepijn.

d. Dezelfde vraag als b, maar nu staat bij elke parameter een &. Waarom zijn er verschillendeantwoorden mogelijk? Geef deze.

e. Stel dat je in pepijn een aanroep van merijn wilt doen. Mag dit en hoe krijg je dit voor elkaar in C++? Is er dan sprake van recursie?

Via het Universiteit Leiden Community Network (ULCN) vraag je je tentamenresultaten op.

Apparatuur en software

Meteen al in het eerste jaar staat je een veelheid aan geavanceerde apparatuur ter beschikking, bestaande uit Linux/Windows machines. Daarnaast staan meerdere parallelle computers ter beschikking. Verder kun je terecht op grafische apparatuur en dedicated computers in het multimedia lab. Veel software kun je goedkoop of zelfs gratis krijgen dankzij contracten die de universiteit heeft afgesloten met de leveranciers (campuslicenties).

Testimonial INF Walter Kosters - je eerste jaar

U geeft in het 1e jaar het vak Programmeermethoden?
Ja, eerst leren studenten heel precies de programmeertaal C++, daarna bedenken ze oplossingen voor concrete problemen. Bijvoorbeeld het schrijven van een programma dat, als je een datum invoert, bijvoorbeeld 17 mei 2011, de bijbehorende dag van de week aangeeft, in dit geval dinsdag. Het leuke is dat studenten razendsnel vooruitgang boeken. De meesten beginnen zonder veel voorkennis aan de studie en kunnen na het eerste semester al aardig programmeren.

Testimonial INF Jan van Staalduinen - je eerste jaar

Een praktische of theoretische studie?
“Bij informatica ben je heel vaak praktisch bezig. In het eerste halfjaar van de studie bouw je, stapje voor stapje, een werkende processor. Dat soort concrete dingen maken vind ik leuk, maar ik weet niet precies wat ik later precies wil gaan doen. Informatica is een bèta-studie die heel veel vlakken bestrijkt.”