Opbouw studie

De bacheloropleiding Informatica duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Werkvormen

Tijdens de studie komen de volgende werkvormen voor:

Per week ben je gemiddeld 40 uur bezig met je studie. In je eerste jaar heb je gemiddeld 18 contacturen per week. De overige tijd ben je bezig met zelfstudie en het maken van opdrachten.

Eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar heet de propedeuse. Je volgt een aantal verplichte vakken en leert wat wetenschappelijk onderzoek betekent en komt in contact met actueel onderzoek bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science. Over het algemeen ligt de nadruk binnen de studie op de informatica als wetenschap en haar toepassingen, maar ook haar rol in de samenleving komt aan de orde. Er zijn verschillende soorten vakken, zowel software-, hardware-, als fundamentele en wiskundige vakken. Aan het eind van het eerste jaar heb je genoeg algemene kennis op allerlei gebieden om te programmeren of een processor te ontwerpen.
Hoe ziet je eerste jaar eruit?

Dubbele Bachelor of Propedeuse

Je kunt in het eerste jaar voor een dubbele propedeuse/bacheloropleiding kiezen. Je studeert dan tegelijkertijd ook Wiskunde, Natuurkunde of Sterrenkunde.
Met een dubbele bachelor heb je een extra studiebelasting van 30%. Niet twee keer zoveel dus! Je ontvangt na je afronding twee bachelordiploma’s en je hebt ook toegang tot masteropleidingen van beide studies. Vind je dit teveel? Dan kan je ook kiezen voor alleen een dubbel propedeuseprogramma waarna je vervolgens voor één van de twee bachelors verder kiest om af te maken.

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar volg je ook een aantal verplichte vakken. In het derde jaar worden minimaal 7 vakken gekozen van de 8 vakken die aangeboden worden. Voor de studenten die een minor van 30 studiepunten buiten de Informatica volgen geldt dat zij minimaal 2 vakken moeten kiezen van de 8 vakken die aangeboden worden. Daarnaast is het bachelorproject een verplicht onderdeel van het programma. In alle studieonderdelen is er een duidelijke link tussen theorie en praktijk. Dit merk je aan de diverse computerpractica in laboratoria.
E-studiegids Informatica

Keuzeruimte

In het derde jaar van je bacheloropleiding Informatica heb je de mogelijkheid om een half jaar (30 studiepunten) keuzevakken te volgen bij andere opleidingen van de Universiteit Leiden. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om geen minor te volgen en de 30 studiepunten in te vullen met vakken volgens het volledige programma van Informatica.

Katy Wolstencroft (Informatica) - Opbouw studie

Naast mijn onderzoek, geef ik een aantal vakken. Twee oriënterende eerstejaarsvakken die een overzicht geven van het vakgebied. Een ander vak dat ik geef gaat over de soft skills die nodig zijn om je werk te presenteren en je experimenten te beschrijven. Bij de studie Informatica en Biologie geef ik ook vakken die gaan over de integratie tussen beide vakgebieden.