Toelatingseisen

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot de afstudeerrichting Informatica als je in het bezit bent van een vwo-diploma met de volgende profielen:

Heb je een ander diploma/profiel behaald, dan moet je een officieel verzoek tot toelating indienen. Dit geldt ook indien je je al eerder voor een andere studie via het online aanmeldingssysteem hebt aangemeld.
Je kunt ook (eerst) contact opnemen met de studieadviseur Jeanette de Graaf per e-mail of telefonisch via telefoonnummer 071 527 7051 voor meer informatie, en om alvast de eventuele deficiënties te bespreken.

Meer algemene informatie over het aanmelden en de toelating vind je via Toegang

Tip: Onvoldoende vooropleiding?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een studie die precies bij jou past? Je kunt dan een cursus volgen en daar een voortentamen in afleggen om doelgericht aan je toelating tot de studie van jouw keuze te werken. Dit kan bijvoorbeeld bij het AOVN, WisMon of bij het Boswell-Bèta.

Matching - extra

Matching aan de universiteit
Nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink, ontvang je van de Universiteit Leiden vanaf 1 maart de Studiekeuzecheck. We willen graag dat je zo succesvol mogelijk studeert. Om je daarbij goed te kunnen begeleiden, vragen we je om de Studiekeuzecheck in te vullen.

Lees meer over matching bij de Universiteit Leiden