Je eerste jaar

Het programma International Studies duurt drie jaar, die je afsluit met een Bachelordiploma. Je mag dan de titel Bachelor of Arts (BA) voeren. Je studeert in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt gemiddeld 16 uur per week aan colleges, werkgroepen en taalvaardigheidstraining. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

Eerste jaar

Je begint met een brede kennismaking. Na het eerste halfjaar (semester) maak je een keuze uit één van de aangeboden regio’s en een taal die daar gesproken wordt.

Colleges

Alle colleges worden in het Engels gegeven. Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen kunt stellen. In de werkcolleges ga je dieper op de stof in en doe je praktische oefeningen.
Alle studenten International Studies kiezen na het eerste halfjaar een vreemde taal om te leren. Deze colleges zijn heel praktisch en gericht op het leren lezen, schrijven en spreken van die taal, bijvoorbeeld ook in een talenlab.

Vakken

International Studies is ingedeeld in kernvakken (core courses), regiovakken (area courses) en taalvaardigheidcolleges (language training).

De kernvakken zijn verplicht voor alle studenten, ongeacht welke regio je kiest. Deze vakken richten zich op de kerndisciplines van vergelijkende regiostudies. Je leert de theorie en concepten om regio’s wereldwijd met elkaar te vergelijken. De regiovakken zijn specifiek gericht op de regio van je keuze. Je medestudenten bij de regiovakken bestuderen dus allemaal dezelfde regio als jij. Deze vakken richten zich op de geschiedenis, politiek, cultuur en economie van de regio. Ook de taalvaardigheidcolleges volg je met studenten die dezelfde taal hebben gekozen. Je leert de taal spreken, schrijven en lezen. Het niveau varieert met de moeilijkheidsgraad van de taal die je hebt gekozen.

Wil je meer weten over de vakken van International Studies, kijk dan op de website bij Programme by Semester.

Een overzicht van de vakken uit het eerste jaar:

Vakken Studiepunten
Configuring the World 10
Introduction to Area Studies 5
Current Issues 5
Global History 5
Communicating Power 5
History: Area 5
Economics (Core) 5
Cultural Studies (Core) 5
Philosophy of Science 5
Foreign Language 10

Studiepunten

Het jaar is verdeeld over twee semesters, of blokken van een halfjaar. Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elk vak staat een aantal studiepunten. En één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Tentamens

Ieder studieonderdeel sluit je af met een toets. Dat kan een mondeling of schriftelijk tentamen zijn, een werkstuk of een referaat. Soms zijn er ook tussentijds al toetsen.

Digitale faciliteiten

Studeer je aan de Universiteit Leiden, dan zul je veel studiezaken online regelen. Inschrijven voor tentamens doe je via het University Leiden Community Network (ULCN). Hier vraag je ook je tentamenresultaten op. Bovendien heb je toegang tot Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Docenten bieden er hun lesmateriaal aan, en je wisselt er documenten uit met medestudenten.
Bekijk het zelf:
ULCN
Blackboard

Testimonials IS Ko Voskuilen

“De studie komt overeen met mijn verwachtingen en ik heb het goed naar mijn zin. Je kiest een ‘area’ en daar krijg je dan specifiekere vakken over. Ik vind het een pluspunt dat je een area kiest. Op deze manier zo focus je je op een werelddeel en een wereldbeeld, maar krijg je ook nog het grotere plaatje.”

Filmtip IS

Ken je de film ‘Lost in Translation’? Deze film laat zien hoe vervreemdend het kan zijn om in een andere cultuur terecht te komen dan de jouwe.
Docenten International Studies maken in hun colleges ook regelmatig gebruik van films.