Verleg je grenzen

Wil je meer weten over oorzaken van gewelddadig conflict en mogelijkheden van conflictoplossing? Wil je weten waarom de wereldwijde kloof tussen arm en rijk nog altijd groeit? Ben je geïnteresseerd in internationale organisaties, in diplomatie, in vragen van vrede en veiligheid, in veranderende politieke verhoudingen op wereldschaal? Dan is de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) écht iets voor jou!

Internationale Betrekkingen en Organisaties is een afstudeervariant van de bacheloropleiding Politicologie.

De Engelstalige variant van deze specialisatie (locatie Den Haag) start in 2017. Meer informatie? Zie International Relations and Organisations.

Silke de Vries

Het is mooi om te zien hoeveel passie docenten voor hun vak hebben. Hoorcolleges waar een docent fascinerende verhalen vertelt, ga ik graag naartoe. In de werkgroepen is het contact persoonlijker, docenten hebben aandacht voor je als je ergens tegenaan loopt, gaan de discussie aan en zoeken interactie met de studenten.


Facebook