Je eerste jaar

Als student Koreastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

Colleges

In je eerste jaar volg je colleges over alle deelgebieden van Koreastudies. Je gaat hard aan de slag om de taal te leren. Het alfabet is niet zo ingewikkeld: dat heb je zo onder de knie. Ook de taal is niet speciaal moeilijk, maar wel totaal anders dan de talen die je tot nu toe geleerd hebt. Daarnaast volg je colleges over de geschiedenis, de cultuur en de literatuur van Korea.

Hoor- en werkcolleges

In hoorcolleges vertelt de docent over de hoofdlijnen van een onderwerp. In de werkcolleges ga je verder met de stof aan de slag, en discussieer je erover met je studiegenoten. Verder maak je schriftelijke werkstukken en houd je mondelinge presentaties. Ook leer je hoe je betrouwbare informatie kunt vinden over Korea in de bibliotheek en op internet.

Een overzicht van de vakken uit het huidige eerste jaar

Vak Studiepunten
Korean1a 15
Korean 1b 10
Text, thought and culture 5
Area Studies 5
Koreaanse Geschiedenis tot 1876 5
Seminar 1: Methods and Issues in Korean Culture 5
Modern Korean History 5
Korean for Academic purposes 1 5
Keuzevak 5

Het rooster en meer informatie over de vakken in de propedeuse vind je via de digitale studiegids:
e-Studiegids bachelor Koreastudies 2016-2017

Studiepunten

Het jaar is verdeeld over twee semesters, oftewel twee blokken van een half jaar. Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elke cursus staan een aantal studiepunten. En één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Tentamens en werkstukken

Iedere cursus sluit je af met een toets. Dit kan een tentamen of een werkstuk zijn.

Voorbeeld van een tentamenvraag

Benoem vier van de gevolgen van de eerste sino-japanse oorlog voor de Korea’s.

Digitale faciliteiten

Studeer je in Leiden, dan zal je veel studiezaken online regelen. Inschrijven voor tentamens doe je via uSis. Hier vraag je ook je tentamenresultaten op. Bovendien heb je toegang tot Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Docenten bieden er hun lesmateriaal aan, en je wisselt er documenten uit met medestudenten.

Benieuwd naar hoe het er op de opleiding aan toe gaat? Loop een dagje mee!

Tip: Schrijfcentrum

Tijdens je opleiding leer je academisch schrijven. Als je dat lastig vindt kun je aankloppen bij ons Schrijfcentrum. Onze schrijftutoren helpen je graag op weg!

Testimonial Mary Liz Dodds - Je eerste jaar

Is het een gezellige opleiding?
‘Alle studenten hebben onderling heel goed contact. Dat komt deels doordat het een kleine opleiding is, maar we krijgen ook veel praatopdrachten in de lessen waardoor je elkaar toch weer wat beter leert kennen. We hebben met z’n alleen ook drie whats-appgroepen: studiezaken, Koreaanse popmuziek, en nog een spamgroep waarin we van alles en nog wat bespreken. ’

Testimonial Mirjam Campman - je eerste jaar

Hoe ziet je eerste jaar er uit?
‘In het eerste jaar ben je vooral bezig om de basis van de taal te leren. Eigenlijk is Koreaans niet zo complex, maar als je geen goede basis opbouwt dan wordt het met de jaren steeds moeilijker. Daarnaast heb je cultuurvakken. Toen ik aan deze studie begon, wist ik nog niet zoveel over de geschiedenis van het land, maar je leert al snel kritisch te analyseren wat er allemaal in Korea gebeurt..’