Bacheloropleiding

De bacheloropleiding Life Science & Technology (LST) is een veelzijdige, multidisciplinaire opleiding die drie jaar duurt. De pijlers onder de opleiding zijn scheikunde, moleculaire en cellulaire biologie, natuurkunde, wiskunde en (bio-) informatica . Na het afronden van je bacheloropleiding ben je Bachelor of Science, mag je BSc achter je naam schrijven en krijg je een joint degree diploma van Universiteit Leiden en TU Delft. Met dit diploma heb je toegang tot diverse masteropleidingen aan deze universiteiten , maar ook aan andere Nederlandse of aan buitenlandse universiteiten.

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je een uniform programma waarin basisvakken als scheikunde, natuurkunde en wiskunde én typische LST-vakken als celbiologie, biochemie en biotechnologie zitten. Daarnaast duik je het laboratorium in om de basistechnieken van onderzoek te ontdekken en leer je hoe je resultaten verwerkt en je bevindingen presenteert.
Hoe ziet je eerste jaar eruit?

Tweede en derde studiejaar

In het tweede jaar verbreed en verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je krijgt vervolgvakken maar ook nieuwe vakken waarin je kennismaakt met vakgebieden als gentechnologie, chemische biologie en immunologie. Daarnaast ben je gemiddeld twee dagen per week bezig met practica. Het derde jaar vul je grotendeels zelf in om zo te ontdekken waar je interesse ligt in dit veelzijdige vakgebied en welke kant je op wilt na je bachelor. Je volgt twee verplichte vakken en kiest daarnaast een minor: een vakkenpakket rondom een bepaald thema, al dan niet verwant aan LST. Aan het einde van de bacheloropleiding komen alle kennis en vaardigheden die je hebt geleerd samen in een eigen onderzoek: het bachelor onderzoeksproject.

e-Studiegids LST
Keuzeruimte

Testimonial Niels Wester - Bacheloropleiding

Ik was gewaarschuwd dat deze opleiding best wel technisch is. Dat klopt. Je krijgt aardig wat natuurkunde en wiskunde. In het eerste jaar kregen we een inhoudelijke basis en het tweede jaar bouwt voort op wat we in het eerste jaar behandeld hebben. Ik vind de humane kant het meest interessant, bijvoorbeeld het vak Moleculaire Genetica en Gentechnologie: hoe je DNA kunt kopiëren en modificeren. Docenten werken allemaal ook in het onderzoek, het is gaaf dat ze praktijkverhalen vertellen in de colleges.

Tip: Van molecuul tot medicijn

medicijnontwikkeling
Voor het ontwikkelen van nieuwe en baanbrekende medicijnen is fundamentele en klinische kennis essentieel. Medici, farmaceuten, biochemici, scheikundigen en wiskundigen van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken nauw samen om bouwstenen en aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen te vinden, en het ontwikkelproces efficiënter te maken.
Lees meer in het wetenschapsdossier Medicijnontwikkeling

Leuk om te lezen