Bindend Studieadvies

De Universiteit Leiden heeft een studiesysteem ontwikkeld, waarmee al in het eerste jaar duidelijk wordt of je de juiste studie hebt gekozen. Ook de TU Delft hanteert dit studiesysteem. Uit de resultaten blijkt dat studenten door dit studiesysteem niet alleen vlotter, maar ook beter studeren.

Begeleiding

In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je intensieve begeleiding. Bij de start van je studie heb je een kennismakingsgesprek met de studieadviseur. Bij de studieadviseur kun je altijd terecht als je problemen hebt. Een aantal vakken helpt je op streek met begeleide zelfstudie en voor tentamens zijn er tutorgroepen. Ook kom je onder de hoede van een studentmentor, een ouderejaars LST-student. Met hem/haar kom je regelmatig in kleine groepjes bij elkaar om wat te leren over vragen als: Wat komt er kijken bij “studeren”? Hoe bereid ik een tentamen goed voor? Hoe schrijf ik een verslag of hoe houd ik een presentatie? Kloppen mijn verwachtingen van de studie, hoe zien de komende jaren eruit en wat wil ik er verder mee? Het eerste jaar geeft je een goede indruk van de rest van de studie. Als je de propedeuse eenmaal hebt gehaald, ben je in staat je studie zonder al te veel problemen tot een goed einde te brengen.

Bindend Studie Advies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 studiepunten van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden en de TU Delft niet voortzetten. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Waarom een BSA?

Door de combinatie van een BSA en intensieve studiebegeleiding verwachten we dat ook studenten die de norm van 60 studiepunten in het eerste jaar niet helemaal halen goed op koers kunnen blijven om in elk geval binnen vier jaar de opleiding succesvol af te ronden.

Alternatief

Mocht je niet aan het bindend studieadvies (BSA) kunnen voldoen, dan ga je samen met je studieadviseur zoeken naar een geschikt alternatief. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze goede begeleiding komt een negatief studieadvies trouwens nooit als een verrassing.

8 stappen Leids Studiesysteem

Leids Studiesysteem
Als je kiest voor een studie aan de Universiteit Leiden, krijg je goede begeleiding bij je studiekeuze én tijdens je studie. Ons Leids Studiesysteem helpt je om je eerst breed te oriënteren op mogelijke studies en daarna echt te verdiepen in de studie van je keuze. En als je hier straks studeert, kun je je studie vlot doorlopen en succesvol afronden.