Je eerste jaar

In de propedeuse, het eerste jaar van de opleiding, werk je aan je basiskennis in de verschillende vakgebieden van LST. Het studieprogramma in het eerste jaar is daarom voor iedereen hetzelfde. Je besteedt ongeveer 30 uur per week aan colleges, werkgroepen en practica. De rest van de studieweek, circa 10 uur, besteed je aan zelfstudie.

Vakken

Bij alle vakken van de opleiding staat de levende cel centraal. Je volgt life science vakken op het gebied van de celbiologie, biochemie en moleculaire genetica. Je leert hierbij hoe een cel in elkaar zit, welke scheikundige processen zich erin afspelen en hoe erfelijke informatie tot uitdrukking wordt gebracht. Ook leer je de technische aspecten van het vakgebied, de biotechnologie, kennen door bijvoorbeeld het kweken van levende cellen in grote hoeveelheden. Daarnaast volg je vakken in de wiskunde, natuurkunde, organische chemie en thermodynamica, want ook in de cel zijn natuurwetten van toepassing.

In je eerste jaar LST duik je ook het laboratorium in om practica te doen. Je ontdekt de basistechnieken van het onderzoek, zoals meten, nauwkeurig en veilig werken. Ook leer je hoe je resultaten verwerkt, meetrapporten en verslagen schrijft en je bevindingen mondeling presenteert. Het vakgebied van LST heeft alles te maken met actuele discussies. Daarom leer je na te denken en te discussiëren over de maatschappelijke aspecten van het vak.

Overzicht vakken

In de e-Studiegids vind je een overzicht van de vakken in je eerste jaar. Op de universiteit reken je in studiepunten, European Credits (EC). Voor elk vak staan een aantal studiepunten en één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal bestaat een studiejaar uit 60 studiepunten.
e-Studiegids LST

Rooster

In het eerste jaar is het onderwijs onderverdeeld in vier periodes van 10-11 weken. Tijdens iedere periode krijg je drie vakken (theorie en practica). Na ieder vak volgt een tentamen. De stof van een aantal weken colleges en zelfstudie wordt dan getoetst. Ook voor practica, referaten (spreekbeurten) en papers (werkstukken) krijg je een beoordeling. In de laatste week van iedere onderwijsperiode zijn de herkansingen voor de vakken die je in eerste instantie niet hebt gehaald.

Digitale faciliteiten


Er staan je in Leiden en Delft veel digitale hulpmiddelen ter beschikking. Aan- en afmelden voor tentamens doe je via de computer (TU Delft, Osiris). Via hetzelfde netwerk vraag je ook je tentamenresultaten op. Daarnaast werk je met Blackboard, de digitale leeromgevingen van de Universiteit Leiden en de TU Delft. Blackboard geeft je online toegang tot het onderwijsmateriaal dat docenten hebben geplaatst. Daarnaast wissel je via Blackboard eenvoudig berichten en documenten uit met medestudenten of docenten
Blackboard Leiden
Blackboard Delft

Carli Koster - Je eerste jaar

Hoe ziet je eerste jaar eruit?
Halverwege het jaar wisselt de locatie: de eerste helft van het collegejaar kregen we de theorie en biologie in Leiden, de tweede helft de (technische) toepassing in Delft. We hebben veel college-uren, maar als je de stof goed bijhoudt, ben je buiten de colleges vrij. Ik vind het fijn dat alles in de gaten wordt gehouden in het eerste jaar en we goed worden begeleid.

Testimonial LST Maarten de Smit

Deze studie is geen ‘science light’?
In het eerste jaar gaan studenten zelf onderzoek uitvoeren in het laboratorium, maar er komt ook veel ‘harde’ wetenschap aan bod. In het verleden struikelden studenten weleens over de exacte vakken die ook in het eerste jaar al voorbijkomen, maar LST is nadrukkelijk geen ‘science light’. Basiskennis van ondersteunende vakken zoals natuurkunde, scheikunde en wiskunde is onmisbaar om de levende cel te bestuderen en te kunnen begrijpen wat je waarneemt.