Toekomstperspectief

Met een masterdiploma LST laat je zien dat je zowel technologisch als biologisch deskundig bent. Je verstaat vaktermen en bent in staat snel de kern van een probleem te ontdekken en te benoemen. Daarbij ben je gewend om multidisciplinair te werken en heb je geleerd te communiceren over je vak. Dat maakt jou geliefd bij tal van werkgevers.
Masteropleiding

Promoveren

Wil je na je masteropleiding verder in het onderzoek? Met de vierjarige opleiding tot onderzoeker toon je dat je zelfstandig grensverleggend wetenschappelijk kunt uitvoeren. Als LST’er ben je welkom bij alle universiteiten en onderzoeksinstellingen die moleculair biologisch, biomedisch of biotechnologisch onderzoek uitvoeren. Je bent dan promovendus en schrijft een proefschrift. Als je je proefschrift succesvol hebt verdedigd, ontvang je na vier jaar de doctorstitel. Vervolgens kun je aan de slag als onderzoeker in binnen- of buitenland, in het bedrijfsleven of aan een universiteit of onderzoeksinstelling.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt biedt op dit moment uitstekende perspectieven. Overheden en bedrijfsleven investeren zwaar in de biotechnologie, zowel nationaal als internationaal. De Nederlandse overheid heeft de biotechnologie, het genoomonderzoek en duurzame chemie zelfs tot speerpunten in het beleid voor de toekomst verklaard. Je kunt aan de slag als onderzoeker binnen diverse bedrijven maar je kunt ook kiezen voor een baan als adviseur, beleidsmedewerker of voorlichter bij de overheid. Veel afgestudeerden vinden werk in de farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie, fijnchemie, pre-klinische laboratoria, forensisch onderzoek, onderwijs en politiek.

Science Career Service

Voor advies en vragen over loopbaanontwikkeling kunnen studenten terecht bij de Science Career Service. De Science Career Service is te vinden in de Bèta Lounge, bij de bibliotheek van de Gorlaeus laboratoria. Loopbaanadviseurs zijn aanwezig tijdens inloopspreekuren op maandagen en donderdagen tussen 12.00-14.00 uur.
Website Science Career Service

Testimonial Francis Blokzijl - Toekomstperspectief

Ik zit nu in het derde jaar van mijn promotietraject bij het UMC Utrecht, waar ik bezig ben met bio-informatica. Mijn onderzoek gaat over mutatieprocessen in gezonde, menselijke stamcellen. De vele data die vrijkomen bij onderzoek in het lab, analyseer en verwerk ik door te programmeren. Het is fijn dat ik dankzij LST van alles basiskennis heb en interdisciplinair kan werken. Ik kan met een wiskundige maar ook met een bioloog aan tafel zitten, ik begrijp verschillende vakgebieden.