Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de bacheloropleiding LST als je in het bezit bent van een vwo-diploma met een van de volgende profielen:

Indien je niet aan deze ingangseisen voldoet (bijv. omdat je een propedeuse- of einddiploma van een hbo-instelling hebt of deficiënties met een VWO diploma), dan moet je contact opnemen met de studieadviseur. Deficiënties moeten altijd voor aanvang van de studie, dus voor 1 september, zijn opgeheven. Dit dien je aan te tonen door behaalde certificaten voor 1 oktober te overleggen bij de centrale studentenadministratie van de Technische Universiteit Delft.
Deficienties

Beschik je over een buitenlands diploma, bijv. een internationaal baccalaurate of Surinaams VWO, dan ben je verplicht om je al vroeg (uiterlijk 1 april voor aanvang van het studiejaar) aan te melden bij het Admissions Office van de TU Delft. Heb je geen geldig diploma voor een universitaire studie en ben je minstens 21 jaar oud, dan kun je een colloquium doctum doen, een speciaal toelatingsexamen. Neem in dit geval contact op met de Colloquium doctum commissie.

Tip: Onvoldoende vooropleiding?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een studie die precies bij jou past? Je kunt dan een cursus volgen en daar een voortentamen in afleggen om doelgericht aan je toelating tot de studie van jouw keuze te werken. Dit kan bijvoorbeeld bij het AOVN, WisMon of bij het Boswell-Bèta.

Matching - extra

Matching aan de universiteit
Nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink, ontvang je van de Universiteit Leiden vanaf 1 maart de Studiekeuzecheck. We willen graag dat je zo succesvol mogelijk studeert. Om je daarbij goed te kunnen begeleiden, vragen we je om de Studiekeuzecheck in te vullen.

Lees meer over matching bij de Universiteit Leiden