Bacheloropleiding Midden-Oostenstudies

De bacheloropleiding Midden-Oostenstudies duurt drie jaar. In het eerste semester kies je een van de vier talen, Arabisch, Perzisch, Turks of modern Hebreeuws. Daarna, in het tweede semester kun je beslissen of je door wilt gaan met een van deze talen of dat je interesse meer uitgaat naar de regio als geheel. In dat geval kun je na het eerste semester verdergaan met specialisatie Moderne Midden-Oosten, of de Islamvariant.

Eerste jaar Midden-Oostenstudies

In je eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met alle deelgebieden van de opleiding: taalverwerving, letterkunde, taalkunde en (cultuur)geschiedenis. In het eerste semester leer je altijd een van de talen. Kom je erachter dat taal je niet zo goed ligt, dan is het ook mogelijk om verder te gaan met Moderne Midden-Oosten of de islamvariant. Je volgt dan geen colleges taalverwerving meer. Ook ontwikkel je algemene academische vaardigheden: je leert hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet en er verslag van legt.
Lees meer op: Je eerste jaar Midden-Oostenstudies

Tweede en derde jaar Midden-Oostenstudies

Als student Midden-Oostenstudies breid je in het tweede en derde jaar je specialisatie uit.

In het tweede jaar ga je naar het buitenland.

De helft van je derde jaar besteed je aan zelf gekozen vakken, een stage of een verblijf in het buitenland. Zo stippel je zelf de optimale weg door je studie uit.

Eindwerkstuk

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk. Je oefent eerst hoe je een onderwerp kritisch onderzoekt en beschrijft, en kiest dan een onderwerp voor je werkstuk. Dit onderwerp is afhankelijk van je hoofdtaal en je specialisatie daarbinnen. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

Bachelorprogramma

Wil je precies weten hoe het bachelorprogramma is opgebouwd en welke colleges je volgt? Kijk dan in de digitale studiegids:
e-Studiegids bachelorprogramma Midden-Oostenstudies.

Tip: Islam en samenleving

islam en samenleving
Kennis van moslimsamenlevingen is onmisbaar om in een geglobaliseerde wereld te kunnen functioneren en om onze eigen Nederlandse maatschappij goed te begrijpen. In Leiden verdiepen onderzoekers zich in de talen, cultuur, religie, rechtssystemen en geschiedenis van moslimsamenlevingen en zetten daarmee een eeuwenoude traditie voort.
Lees meer in het wetenschapsdossier Islam en samenleving

Testimonial ilknur Basdemircan bacheloropleiding

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vak is ‘Inleiding tot het Soefisme’. Dit vak draait om de mystieke kant van de islam. In het Soefisme staat liefde voor god centraal. Het gaat om het ontdekken van de Waarheid, het Absolute; wat god inhoudt. Soefisme is liefde, zo zie ik het. Literatuur en dichtkunst zijn erg belangrijke onderdelen van het Soefisme.

Leuk om te lezen