Je eerste jaar bij Midden-Oostenstudies

Volle werkweek

Als student Midden-Oostenstudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt afhankelijk van je specialisatie ongeveer 16 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je je zelfstandig voor.

Hoor- en werkcolleges

Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen kunt stellen. Soms zit je met meer dan 70 studenten in zo’n hoorcollege. In de werkcolleges ga je, in een groep van 15 à 20 studenten, dieper in op de stof en doe je praktische oefeningen. Met je docent en medestudenten bespreek je vertaalde teksten van jou en de anderen. Buiten de colleges studeer je veel zelfstandig: thuis, in de Universiteitsbibliotheek en in het Talencentrum. Ook geef je presentaties en schrijf je werkstukken. Zo train je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden en oefen je met Powerpoint en Prezi.

Vakken

Bijna de helft van je colleges in je eerste jaar volg je in gemengde groepen met studenten van alle vier de hoofdtalen, de specialisatie Modern Midden-Oosten en de islamvariant. Via inleidende colleges maak je kennis met de taalsituatie, cultuur, religie, politiek en geschiedenis van het Midden-Oosten. Het overige deel bestaat uit colleges in je specialisatie.

Daarnaast doe je bij alle varianten algemene academische vaardigheden op: je leert hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en er verslag van legt.
Zie ook de onderdelen van Midden-Oostenstudies

Een overzicht van de vakken uit het huidige eerste jaar

Vak Studiepunten
Conversatie Arabisch, Perzisch, Turks of modern Hebreeuws 5
Language Acquisition Arabisch, Perzisch, Turks of modern Hebreeuws I, II & III 15
Seminar 10
Linguistic History of the Middle East 5
Introduction to the Study of Islam or Judaism 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten I & II 10

Meer informatie over de vakken in de propedeuse vind je via de e-Studiegids:
e-Studiegids bachelor Midden-Oostenstudies 2016-2017

Studiepunten

Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elk vak staan een aantal studiepunten. En één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Tentamens

Ieder vak sluit je af met een tentamen en/of werkstuk. Voor de tentamens en werkstukken krijg je een cijfer. Ook krijg je een beoordeling voor de prestaties die je hebt geleverd in de werkcolleges.

Digitale faciliteiten

Studeer je in Leiden, dan zul je veel studiezaken online regelen. Inschrijven voor tentamens doe je via uSis. Hier vraag je ook je tentamenresultaten op. Bovendien heb je toegang tot Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Docenten bieden er hun lesmateriaal aan, en je wisselt er documenten uit met medestudenten.

Benieuwd naar hoe het er op de opleiding aan toe gaat? Loop een dagje mee!

Tip: Schrijfcentrum

Tijdens je opleiding leer je academisch schrijven. Als je dat lastig vindt kun je aankloppen bij ons Schrijfcentrum. Onze schrijftutoren helpen je graag op weg!

Testimonial Serra Nawijn je eerste jaar

Hoe verliep je eerste studiejaar?
Je krijgt eerst een heel breed pakket met informatie over het Midden-Oosten. In het tweede semester kies je of je je vooral wil focussen op de cultuur of op de taal. Ik heb besloten allebei te doen. Ik doe nu de track ‘Modern Midden-Oosten’ over de cultuur van de regio, aangevuld met praktische vakken Arabisch.