Bacheloropleiding

Gemeenschappelijk kernprogramma

In het eerste jaar studeer je in Leiden en Delft en maak je kennis met de volle breedte van de chemie. Daarna kies je voor specialisatie in jouw favoriete richting. Ga voor fundamenteel onderzoek in Leiden of kies voor toegepast onderzoek en procestechnologie in Delft.

Eerste jaar

In de propedeuse, het eerste jaar, werk je aan een stevige basis in de chemie. Het onderwijs is ongeveer gelijk verdeeld over Leiden en Delft. De helft van het jaar volg je moleculaire vakken. Daarnaast bestaat een kwart van het jaar uit technologische en wiskunde vakken en de rest onder andere uit een onderzoek dat je bij een onderzoeksgroep in Leiden of Delft doet.
Je eerste jaar

Tweede en derde studiejaar

In het tweede jaar bepaal je door de keuze van je specialisatie of je het onderwijs hoofdzakelijk vervolgt in Leiden of Delft. In Leiden is de specialisatie Chemistry gericht op het fundamentele onderzoek en in Delft de specialisatie Chemical Engineering gericht op toegepast onderzoek en procestechnologie. Daarnaast volg je een kernprogramma met verplichte vakken en doe je onderzoek bij twee onderzoeksgroepen naar keuze. Het derde jaar bevat een vervolg van het kernprogramma en de specialisatie. Daarnaast kies je een minor, een samenhangend pakket aan vakken op een ander vakgebied. Je sluit de opleiding af door een onderzoeksproject van drie maanden te doen in Leiden of Delft . Heb je alles succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science, krijg je een joint degree diploma en mag je BSc achter je naam schrijvenen mag je BSc achter je naam schrijven.

Tip: Van molecuul tot medicijn

medicijnontwikkeling
Voor het ontwikkelen van nieuwe en baanbrekende medicijnen is fundamentele en klinische kennis essentieel. Medici, farmaceuten, biochemici, scheikundigen en wiskundigen van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken nauw samen om bouwstenen en aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen te vinden, en het ontwikkelproces efficiƫnter te maken.
Lees meer in het wetenschapsdossier Medicijnontwikkeling