Bindend Studieadvies

De Universiteit Leiden heeft een studiesysteem ontwikkeld, waarmee al in het eerste jaar duidelijk wordt of je de juiste studie hebt gekozen. Uit de resultaten blijkt dat Leidse studenten door dit studiesysteem niet alleen vlotter, maar ook beter studeren.

Begeleiding

In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je intensieve begeleiding. Bij de start van je studie heb je een kennismakingsgesprek met de studieadviseur. Ook kom je onder de hoede van een mentor (docent) die regelmatig bijeenkomsten houdt met zijn mentorgroep. Dit eerste jaar geeft je een goede indruk van de rest van de studie. Als je de propedeuse eenmaal hebt gehaald, ben je in staat je studie zonder al te veel problemen tot een goed einde te brengen.

Bindend Studie Advies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden en TU Delft niet voortzetten.

Waarom een BSA?

Door de combinatie van een BSA en intensieve studiebegeleiding verwachten we dat ook studenten die de norm van 60 studiepunten in het eerste jaar niet helemaal halen goed op koers kunnen blijven om in elk geval binnen vier jaar de opleiding succesvol af te ronden.

Alternatief

Mocht je niet aan het bindend studieadvies (BSA) kunnen voldoen, dan ga je samen met je mentor zoeken naar een geschikt alternatief. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze goede begeleiding komt een negatief studieadvies trouwens nooit als een verrassing.

Na je eerste jaar

Om je te helpen ook na je eerste jaar je studievoortgang goed bij te houden, stel je samen met je studieadviseur een studieplan op. Hierin noteer je welke vakken je nog moet volgen, welke keuzevakken je wilt doen en eventueel nog andere plannen, zoals studie in het buitenland. Zo kun je zien of je niet te veel of te weinig vakken hebt ingepland, en of je nog goed op schema loopt.

8 stappen Leids Studiesysteem

Leids Studiesysteem
Als je kiest voor een studie aan de Universiteit Leiden, krijg je goede begeleiding bij je studiekeuze én tijdens je studie. Ons Leids Studiesysteem helpt je om je eerst breed te oriënteren op mogelijke studies en daarna echt te verdiepen in de studie van je keuze. En als je hier straks studeert, kun je je studie vlot doorlopen en succesvol afronden.