Je eerste jaar

Als student MST studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 30 uur aan colleges, werkgroepen en practica. De rest van de week studeer je zelfstandig. Alle studieonderdelen – de colleges en werkgroepen – zijn ongeveer gelijk verdeeld over Leiden en Delft en je studeert dus daadwerkelijk in twee steden.

Vakken in het eerste jaar

In het eerste jaar van de studie MST krijg je les in alle aspecten van de chemie. Je herhaalt de stof van de middelbare school en maakt kennis met de volle breedte van de opleiding. Bijna de helft van het eerste jaar bestaat uit moleculaire vakken: van anorganische chemie tot thermodynamica en van kwantumchemie tot moleculaire biologie. Ongeveer een kwart betreft technologie en ondersteunende vakken zoals wiskunde en natuurkunde. Ook een kwart van de tijd besteed je aan practicum, onderzoek, duurzaamheid en analysemethoden. Aan het eind van het eerste jaar ben je in aanraking gekomen met zoveel facetten van de chemie, dat je een gemotiveerde keuze kunt maken voor het tweede jaar: scheikunde of technologie, eventueel met extra aandacht voor duurzaamheid.

In de e-Studiegids vind je een overzicht van de vakken in je eerste jaar, de propedeuse. Voor elk vak staan een aantal studiepunten (EC): één studiepunt staat voor 28 uur studeren. Voor je propedeusediploma heb je in totaal 60 studiepunten (EC) nodig.

Begeleiding

Gedurende het eerste jaar wordt je op verschillende manieren begeleid. De – speciaal getrainde – ouderejaars mentoren maken je wegwijs in de studie en zijn je vraagbaak bij het voorbereiden van tentamens en heel veel praktische zaken. De studieadviseur, met wie elke student in het begin van het jaar een gesprek heeft, houdt je studievoortgang in de gaten en bespreekt deze zonodig met je. In de loop van het jaar en aan het eind krijg je ook schriftelijk studieadvies over het al dan niet voortzetten van de studie.

Leren onderzoeken

Uniek voor de opleiding MST is dat je na het volgen van een basispracticum al in het eerste jaar aan de slag gaat bij een van de onderzoeksgroepen in Leiden of Delft. Geen standaardproeven, maar zelf meewerken aan echt wetenschappelijk onderzoek – onder begeleiding van de onderzoekers zelf. Dat vinden we bij Molecular Science & Technology erg belangrijk. In het eerste en tweede jaar kun je in korte onderzoeksprojecten kennis maken met alle facetten van wetenschappelijk onderzoek, zoals (samen)werken in een internationaal gezelschap, plannen en uitvoeren van je experimenten, presenteren en rapporteren. Het kan zelfs gebeuren dat je coauteur wordt van een wetenschappelijk artikel in een internationaal tijdschrift. Wat voor vervolgopleiding of carrière je ook tegemoet gaat, die ervaring is van onschatbare waarde.

Tentamens

Je sluit een vak af met een tentamen of werkstuk. Het tentamen bestaat gewoonlijk uit open vragen, ook wel essaytentamen genoemd. In een werkstuk doe je verslag van een onderzoek dat je individueel of met medestudenten uitvoert.

Voorbeeld van een tentamenvraag Scheikunde

Geef strukturen van:
a. 3 carbonzuren met de formule C4H6O2
b. een ketotetrose
c. twee ethers met de structuurformule C4H10O

Website MST

Testimonial Yaro Shelomov 1

Hoe verloopt het eerste studiejaar?
De opleiding begint met inleidende vakken, zoals het practicum basisvaardigheden. Bij dit practicum leer je zelfstandig onderzoek uit te voeren en maak je kennis met allerlei apparatuur die je daarbij kunt gebruiken. Dit semester mogen we de kennis die we bij het practicum hebben opgedaan in praktijk brengen bij het vak Leren Onderzoeken. Ik ben ingedeeld bij de onderzoeksgroep Catalysis Engineering in Delft en als het goed is, mag ik samen met een masterstudent zelf onderzoek gaan doen. Dat gaat heel interessant worden!