In deeltijd

In deeltijd volg je dezelfde vakken als een voltijdstudent, maar ben je wel vrij om je eigen studietempo te bepalen.

Toelating tot de bachelor

Je dient minimaal in het bezit te zijn van:
-Een Nederlands VWO diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
-Een propedeuse diploma van een Nederlandse HBO instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
-Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling,
-Een einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

Als je vooropleiding raakvlakken vertoont met de rechtenstudie, kunt je eventueel vrijstellingen krijgen. Hierover kun je contact opnemen met de studieadviseur, 071 527 87 87.

Notarieel recht in deeltijd

Als je het reguliere studietempo volgt, beslaat het avondonderwijs – afhankelijk van het jaar en het semester – meerdere avonden per week. Dit onderwijs wordt gegeven door dezelfde docenten als het dagonderwijs. De hoorcolleges van de notariele hoofdvakken vinden plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. Avondonderwijswerkgroepen worden doorgaans vanaf 19.00 uur gegeven. De tentamens vinden echter niet in de avonduren plaats. Zij worden voor deeltijdstudenten en voltijdstudenten tegelijk overdag afgenomen.

Aanmelden

Als je overweegt om in september Notarieel recht in deeltijd te gaan studeren in Leiden, moet je jezelf aanmelden via Studielink.

Meer informatie