In deeltijd

In deeltijd volg je dezelfde vakken als een voltijdstudent, maar ben je wel vrij om je eigen studietempo te bepalen.

Toelating tot de bachelor

Je dient minimaal in het bezit te zijn van:
-Een Nederlands VWO diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
-Een propedeuse diploma van een Nederlandse HBO instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
-Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling,
-Een einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

Als je vooropleiding raakvlakken vertoont met de rechtenstudie, kunt je eventueel vrijstellingen krijgen. Hierover kun je contact opnemen met de studieadviseur, 071 527 87 87.

Aanmelden

Als je overweegt om in september Notarieel recht in deeltijd te gaan studeren in Leiden, moet je jezelf aanmelden via Studielink.

Meer informatie