Bacheloropleiding

De bacheloropleiding duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Dan mag je de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Het eerste bachelorjaar

Het eerste jaar heet de propedeuse. Het is het jaar van de brede basis waar je later in je studie op kunt voortbouwen. Je ontdekt de breedte van het vakgebied: van orthopedagogiek en gezinspedagogiek tot leerproblemen en onderwijskunde. Daarnaast snuffel je aan verwante vakken, zoals: psychologie, filosofie en sociologie. Je ontwikkelt vaardigheden voor het uitvoeren van onderzoek en het houden van interviews.

Pedagogische Wetenschappen Leiden Jongeren. Maak er je studie van

Verder krijg je tijdens je eerste jaar een goed beeld van de vragen en problemen waar je mee te maken kunt krijgen als je bent afgestudeerd en aan het werk gaat. Zo kun je goed bepalen of de opleiding bij je past. In je eerste jaar heb je gemiddeld 20 contacturen per week. In totaal ben je gemiddeld 40 uur per week met de studie bezig.
Je eerste jaar

Het tweede en derde bachelorjaar

In het tweede jaar kies je een deelgebied – gezinspedagogiek, orthopedagogiek, leerproblemen of onderwijsstudies – en ga je je verdiepen. Tijdens je verdieping zul je vaker les krijgen in kleinere groepen dan tijdens het eerste jaar. Het onderwijs wordt daardoor intensiever. Je krijgt meer practica, trainingen en werkgroepen. Je bespreekt in kleine groepjes onder leiding van een docent of van een ouderejaarsstudent de collegestof en maakt opdrachten. Vaak sluit je een vak af met een onderzoeksopdracht.
Specialisaties

Minoren

Je hebt de mogelijkheid om in je derde jaar naast je hoofdvak ook keuzevakken te volgen (een minor). Je kunt daarmee je academische vorming verbreden of juist je vakgebied verder uitdiepen. De omvang van de minor is bij Pedagogische wetenschappen 20 studiepunten.
Minoren

Bachelorscriptie

Aan het eind van je bacheloropleiding werk je mee aan een lopend onderzoek of voer je zelf onderzoek uit. Hiervoor lees je veel wetenschappelijke literatuur. Ook schrijf je zelf een wetenschappelijk verslag, een scriptie.

Testimonial Sofie Kroon 1

Hoe ver ben je met de opleiding?
Inmiddels zit ik in het derde jaar van mijn opleiding. De studie sluit goed aan bij de verwachtingen die ik ervan had. Je merkt goed dat de docenten veel ervaring en kennis hebben. Bovendien doen ze echt hun best om de stof over te brengen, bijvoorbeeld aan de hand van You Tube-filmpjes. De theorie die de docent vertelt, zie je dan in het filmpje in de praktijk, bijvoorbeeld hoe een kind reageert op zijn spiegelbeeld.

e-Studiegids Pedagogische Wetenschappen

e-Studiegids Pedagogiek
In de e-Studiegids vind je een overzicht van de studies en vakken die je aan de Universiteit Leiden kunt volgen. Bekijk de e-Studiegids Pedagogische wetenschappen