Je eerste jaar

Als je Pedagogiek studeert, heb je veel werkgroepen en practica. Daarnaast volg je natuurlijk hoorcolleges. Ook maak je vaak gebruik van de vaardigheden die je hebt geleerd in het studiehuis. Je gaat dus zelfstandig aan het werk. Thuis heb je veel tijd nodig voor voorbereiding van je colleges en tentamens. Voor pedagogiek studeren staat 40 uur per week.

Pedagogische Wetenschappen Leiden Jongeren. Maak er je studie van

Vakken in het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een inleiding in het hoofdvak pedagogische en onderwijswetenschappen. Ook ontwikkel je basisvaardigheden die je nodig hebt in de rest van je studie.

Je eerste jaar bestaat uit de volgende vakken:

Meer informatie over de vakken en een rooster vind je in de Studiegids:
e-Studiegids bachelor Pedagogische wetenschappen

Tentamens

Ieder vak sluit je af met een tentamen. Een tentamen is een schriftelijke toetsing, vaak met open vragen over stof van een aantal weken college en zelfstudie. Soms doe je een deeltentamen. Dan hoef je bij grote vakken, die over een langere periode lopen, niet alles in een keer te doen. Bij sommige vakken is het tentamen een ‘take-home’ opdracht, waarbij je thuis vragen beantwoordt met je boeken erbij. Af en toe maak je een werkstuk of je houdt een referaat – een mondelinge presentatie.

Voorbeeld van een tentamenvraag

Beschrijf de fasen van het cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget.

Jaarindeling

De opleiding Pedagogiek heeft een semesterindeling. In totaal zijn er twee semesters in een collegejaar. Als een vak is afgelopen, volgt er een tentamen.
Jaarkalender

Digitale faciliteiten

Er staan je in Leiden veel digitale hulpmiddelen ter beschikking. Aan- en afmelden voor tentamens doe je via de computer (Universiteit Leiden Community Network). Via het zelfde netwerk vraag je ook je tentamenresultaten op.
ULCN

Daarnaast werk je met Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Blackboard geeft je online toegang tot het onderwijsmateriaal dat docenten plaatsen. Via Blackboard kun je bovendien eenvoudig berichten en documenten uitwisselen met medestudenten of docenten.
Blackboard

Testimonial Niels de Jong

In het eerste jaar van de studie krijg je veel inleidende vakken. De basis van de Pedagogiek. Later in de bachelor ga je dieper op pedagogische vraagstukken in. Ook krijg je veel les in wetenschappelijk schrijven. Ik vond de feedback op geschreven papers van docenten erg goed en merkte dat ik daar in latere jaren veel profijt van heb gehad.