Specialisaties

Aan het einde van twee jaar Pedagogische wetenschappen, kies je een deelgebied. Je kunt kiezen uit vier specialisaties:

Pedagogische Wetenschappen Leiden Jongeren. Maak er je studie van

Gezinspedagogiek

In deze specialisatie staat het ‘gezin’ centraal: hoe ziet een normaal gezin eruit? Wat kan er mis gaan? Je houdt je ook bezig met de opvoeding in relatie tot adoptie en met kinderopvang buitenshuis. En hoe zit het met de gezinsopvoeding binnen de verschillende culturen in onze maatschappij? Meer over Gezinspedagogiek

Leerproblemen

Deze specialisatie richt zich op problemen die bij leren kunnen optreden. Je doet kennis op over de manier waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke rol de omgeving daarbij kan spelen. Voorbeelden van thema’s binnen leerproblemen zijn: leren in het brein, mijn hoofd is een zeef, diagnoses stellen, dyslexie, dyscalculie, hoe je leesproblemen voorkomt, digitaal leren en Nederlands als tweede taal. Meer over leerproblemen

Onderwijsstudies (leren op school)

Bij onderwijsstudies bestudeer je het leren in krachtige leeromgevingen op school. Je leert omgaan met vragen als: Vinden leerlingen/studenten het prettig om in groepjes te werken, of leren ze juist liever alleen? Leren ze meer en beter als ze zelf kunnen bepalen wat en hoe ze leren? Welke onderwijsvorm kan een docent het beste kiezen om leerlingen gemotiveerd te laten leren? Meer over onderwijsstudies

Orthopedagogiek

Bij orthopedagogiek begin je met de theorie over probleemgedrag en het ontstaan daarvan. Daarnaast krijg je vakken die zijn gericht op kinderen met een verstandelijke handicap, autisme of andere ontwikkelingsstoornissen, school- en leerproblemen en jeugdhulpverlening. Je leert een grondige analyse te maken van de opvoedingsproblemen bij een kind en vervolgens een passende behandeling voor het kind te zoeken. Meer over orthopedagogiek

Pedagogiek - Niels de Jong derdejaars

Een van mijn favoriete vakken is Opvoedingsvoorlichting. Daar bestudeer je bijvoorbeeld ouder-kind interactie, hoe je daar voorlichting kunt geven en hoe je het best preventieve zorg kunt verlenen. Ik ben erg geïnteresseerd in de pleegzorg. Mijn bachelorscriptie, waar ik nu mee bezig ben, gaat dan ook over een interventie in de pleegzorg.

Testimonial Harriet Vermeer

Welke vakken geeft u?
Ik verzorg het vak Kinderopvang. In de colleges behandel ik thema’s die direct uit internationaal onderzoek en ons eigen onderzoek voortkomen. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar het welbevinden van kinderen die bij gastouders of in kinderdagverblijven worden opgevangen.