Wie krijgt wat, wanneer en waarom?

Politiek gaat, kort gezegd, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Als politicoloog wil je weten wie beslist, waarover en waarom, wie of wat daarop van invloed is, hoe de besluitvorming verloopt en wat de gevolgen ervan zijn. Je wilt begrijpen hoe machtsrelaties en instituties werken, op lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen; politiek raakt immers het leven van ons allemaal.

Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen, burgeroorlogen of lobbyisme. Je leert naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken met de analytische blik van een wetenschapper. Je leert hoe je zelfstandig onderzoek doet en hoe je jouw bevindingen mondeling en schriftelijk presenteert. De studie politicologie biedt je zo een brede, gedegen academische vorming.

Specialisaties

Ben je vooral geïnteresseerd in de werking van politieke processen en instellingen op wereldschaal? Gaat jouw belangstelling uit naar diplomatie en organisaties zoals de Verenigde Naties? Dan zijn de bachelorspecialisaties Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) of International Relations and Organisations (IRO) misschien wel iets voor jou. In deze specialisaties ligt de nadruk op internationale onderwerpen, benaderingen en theorieën. IBO is een Nederlandstalige specialisatie die in Leiden wordt gegeven en IRO is een Engelstalige specialisatie die in Den Haag wordt gegeven. Aan jou de keuze!

Alisha Muller

“Wat je leert bij deze opleiding, zie je vaak direct terug in de actualiteit.”