Deelgebieden

Biopsychologie en neuropsychologie

In de biopsychologie ga je na wat de biologische basis is voor gedrag. Een belangrijk deelgebied is de neuropsychologie. Daarbij gaat het om vragen als: Wat gebeurt er in onze hersenen als iemand kwaad of verdrietig is? Is er een fysiologisch verschil tussen avondmensen en ochtendmensen?

Cognitieve psychologie

In de cognitieve psychologie bestudeer je hoe de zintuigen werken. Je doet onderzoek naar waarnemen, leren, denken, onthouden en een taal aanleren. De resultaten zie je terug in praktische toepassingen, zoals de vormgeving van het weerbericht, de inrichting van de cockpit van een vliegtuig en de afstelling van verkeerslichten.

Gezondheidspsychologie

De gezondheidspsychologie is nauw verbonden met de klinische psychologie. Psychologen richten zich op gedrag dat samenhangt met gezondheid, ziekte en disfunctioneren. Ze proberen ziekten te voorkomen, en ziekteverzuim, werkstress en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Hun aandacht gaat uit naar preventie, diagnostiek, psychosomatiek en kortdurende interventies.

Klinische psychologie

In de klinische psychologie staat problematisch gedrag in de schijnwerpers. Dit gedrag is in een of andere vorm afwijkend, abnormaal of ‘gestoord’. Dat kan variëren van milde stoornissen (hoogtevrees) tot zware depressies, schizofrenie of pogingen tot zelfdoding. Er is de nodige aandacht voor verschillende therapievormen, methoden van hulpverlening en de resultaten daarvan.

Methoden en technieken

Je bestudeert en verbetert de bestaande methoden en technieken van onderzoek en je ontwikkelt nieuwe methoden en technieken. Dat varieert van experimenteel onderzoek in laboratoriumsituaties tot vragenlijsten, diepte-interviews en observaties in natuurlijke situaties. Wiskunde, statistiek en computers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Daarom moet iedereen die Psychologie wil studeren in Leiden, wiskunde op vwo-niveau beheersen.
Toelatingseisen

Ontwikkelingspsychologie

In de ontwikkelingspsychologie bestudeer je de ontwikkeling van baby tot bejaarde. Het betreft de sociale en emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van normen en waarden, en van de motoriek en het denkvermogen. In Leiden ligt het accent op de periode van de geboorte tot de adolescentie (het begin van de volwassenheid). Veel Leidse ontwikkelingspsychologen onderzoeken stoornissen in de ontwikkeling en hoe je die stoornissen kunt opsporen (diagnostiek) en behandelen.

Organisatiepsychologie

De organisatiepsychologie heeft veel gemeen met de sociale psychologie. In de organisatiepsychologie draait het ook om individuen en groepen, maar dan in organisaties en bedrijven. Organisatiepsychologen bestuderen de structuur van de organisatie, de arbeidsomstandigheden en het gedrag van werknemers. Ze beoordelen en selecteren personeel.

Sociale psychologie

De sociale psychologie bekijkt de mens in zijn relaties. Hoe functioneren individuen in groepen? Hoe worden mensen beïnvloed door hun directe omgeving? Onderzoekers richten zich op machtsrelaties, leiderschap, status, sociale rechtvaardigheid, criminaliteit, invloed van de massamedia, groepsgedrag, discriminatie en vandalisme.

PSY - Amani Mahdi - testimonial deelgebieden
Ik ben erg geïnteresseerd in menselijk gedrag. Psychologie is een hele brede opleiding. Je leert alle vakgebieden binnen de psychologie kennen om een zo goed mogelijke keuze te kunnen maken voor je latere specialisatie. Mijn favoriete vakgebied is sociale psychologie, maar ik heb ook interesse in klinische psychologie.

Leestips van

Hoe is het nou echt om psycholoog te zijn? Wat hebben professionals gedaan om daar te komen en welke tips hebben zij voor jou? Blog van Leidse psychologiestudenten