In deeltijd

In deeltijd volg je dezelfde vakken als een voltijdstudent, maar ben je wel vrij om je eigen studietempo te bepalen.

Psychologie in deeltijd

Het deeltijdprogramma in de bachelor valt binnen de vakgebieden:

Meer over Psychologie in deeltijd

Toelating tot de bachelor

Je bent minimaal in het bezit van een vwo-diploma, een wo-propedeusediploma, of een hbo-(propedeuse)diploma. Wiskunde op vwo-eindexamenniveau is verplicht. Als je een wiskundedeficiëntie hebt, dan kun je een wiskundecursus van de opleiding Psychologie volgen. Als de deficiëntie nog niet is weggewerkt, mag je niet meeloten voor een plaatsingsbewijs.
Toelatingseisen

Aanmelding

De opleiding Psychologie hanteert voor het collegejaar 2016-2017 een maximum aantal nieuwe bachelorstudenten, een zogenoemde instellingsfixus. Deze geldt ook voor de deeltijdopleiding. Er worden maximaal 50 deeltijdstudenten in het eerste jaar toegelaten. Als je overweegt om in september 2016 Psychologie in deeltijd te studeren in Leiden, moet je je vóór 15 mei 2016 aanmelden
Aanmelden via Studielink