In deeltijd

In deeltijd volg je dezelfde vakken als een voltijdstudent, maar ben je wel vrij om je eigen studietempo te bepalen.

Psychologie in deeltijd

Het deeltijdprogramma in de bachelor valt binnen de vakgebieden:

Meer over Psychologie in deeltijd

Toelating tot de bachelor

Je bent minimaal in het bezit van een vwo-diploma, een wo-propedeusediploma, of een hbo-(propedeuse)diploma. Wiskunde op vwo-eindexamenniveau is verplicht. Als je een wiskundedeficiëntie hebt, dan kun je een wiskundecursus van de opleiding Psychologie volgen. Als de deficiëntie nog niet is weggewerkt, mag je niet meeloten voor een plaatsingsbewijs.
Toelatingseisen

Aanmelding

Helaas is de deadline voor de aanmelding verlopen op 1 mei 2017. Voor het studiejaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017 weer inschrijven. Er worden maximaal 50 deeltijdstudenten in het eerste jaar toegelaten.
Aanmelden via Studielink