Toekomstperspectief

Met je mastertitel Psychologie op zak kun je ervoor kiezen om een postmasteropleiding te volgen, een promotietraject in te gaan of de arbeidsmarkt op te stappen.Wil je begeleiding bij die keuze? Dan ben je bij de Studenten Loopbaan Service aan het goede adres. Die brengt het loopbaanperspectief van psychologen in kaart, binnen en buiten hun vakgebied. Waar werken Leidse psychologen en wat zijn hun startsalarissen?

Postmastercursus | postmasteropleiding

Na je master kun je ook doorgaan met een beroepsopleiding in therapie, diagnostiek of onderwijs. Je volgt dan een aantal jaren een postmastercursus naast je baan of stageplaats. Psychologen die in de (geestelijke) gezondheidszorg willen werken volgen een postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Daarvoor is de masterspecialisatie met nadruk op klinische psychologie of ontwikkelingspsychologie niet voldoende. De postmasteropleiding duurt twee jaar, is relatief duur en het aantal plaatsen is beperkt. Je krijgt daarna een wettelijke registratie, waarna je je kunt specialiseren tot klinisch psycholoog (drie jaar) of psychotherapeut.

Arbeidsmarkt

Arbeids- en gezondheidspsychologen

De beroepsmogelijkheden voor psychologen met de specialisatie Arbeid & Gezondheid (masteropleiding “occupational health psychology”) zijn divers. Er is een breed scala aan onderzoeksfuncties, praktijkfuncties en staf- en beleidsfuncties. Er zijn onderzoeksfuncties binnen universiteiten, overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten. Er zijn praktijkfuncties in de bedrijfsgezondheidszorg, bij selectie- en organisatieadviesbureaus en bij Arbo-diensten. Er zijn staf- en beleidsfuncties bij personeelsafdelingen en medische diensten van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven.

A&G psychologen zorgen voor individuele begeleiding bij stress. Ze begeleiden bij veranderingsprocessen en herontwerp van arbeidsorganisaties. Ze doen onderzoek naar werkbelasting en prestaties, teamtraining, (her)inrichting van de werkomgeving, en naar menselijk falen. Ze ontwikkelen en evalueren methoden voor ongevalanalyse. En verder interventie- en preventieprogramma’s ter bestrijding van ongevallen, werkstress en ziekteverzuim. Dat doen ze zowel op individueel als op afdelings- en organisatieniveau.

Cognitieve psychologen

Cognitieve of experimenteel psychologen werken vaak in onderzoekscentra zoals universiteiten en TNO. Hun kennis over cognitieve psychologie is goed inzetbaar bij grotere bedrijven in onderzoek naar waarnemen, denken en motoriek. Vaak werken experimenteel psychologen in teams van researchinstituten en -afdelingen.

Klinisch psychologen

Klinisch psychologen zitten vaak in stafteams van instellingen in de geestelijke volksgezondheid. Voorbeelden daarvan zijn (psychiatrische) ziekenhuizen of instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, zoals de Riaggs of de consultatiebureaus voor alcohol en drugs. Daarnaast zijn er psychologen met een privé-praktijk, de zogenoemde eerstelijns-psychologen. Klinisch psychologen leveren een bijdrage aan de gezondheidszorg doordat zij diagnostiek doen en behandelen. Hierbij speelt de neuropsychologie een belangrijke rol.

Methodologen

Methodologen doen vaak fundamenteel onderzoek. Onderzoekers aan de universiteit of bij een onderzoeksbureau ontwikkelen nieuwe methoden en technieken, psychologische tests en statistische toetsen. Zij testen ook bestaande methoden. Veel methodologen vinden een betrekking als adviseur. Zij adviseren beleidsmedewerkers of praktijkonderzoekers bij bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Nogal wat psychologen combineren methoden en technieken met een ander inhoudelijk psychologisch gebied, zoals ontwikkeling- of klinische psychologie. Zij vinden vaak werk als onderzoeker in een onderzoeksteam, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of kliniek.

Sociaal-psychologen

Sociaal-psychologen doen vaak sociaal- wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor bestaan allerlei instellingen en organisaties, bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek. Ze werken ook als ‘veranderkundigen’ en passen hun kennis toe om gedrag te beïnvloeden. De overheid wil mensen aansporen tot een milieubewuster gebruik van producten. Dan kunnen sociaal-psychologen adviseren hoe men dergelijk gedrag kan bevorderen.

Kopsterk van psycholoog Bram Meurs

Organisatiepsychologen

In allerlei organisaties zijn organisatiepsychologen te vinden. Ze onderzoeken hoe mensen in groepen functioneren. Eventueel brengen ze daarin verbeteringen aan. Ook adviseren zij bij reorganisaties. Dit gebeurt vaak op basis van onderzoek van een organisatie met interviews en vragenlijsten. Verder zit personeelsbeleid in hun pakket. Ze doen psychologisch onderzoek naar de geschiktheid van personen voor specifieke functies. Ze trainen managers en personeel, bijvoorbeeld in leiderschap of communicatie.

Ontwikkelingspsychologen

Ontwikkelingspsychologen werken op het gebied van diagnostiek, hulpverlening en onderwijs. Zij doen wetenschappelijk, toegepast en beleidsmatig onderzoek op deze terreinen. Zij werken in organisaties en instellingen voor hulpverlening aan kinderen en jongeren. Mensen uit verschillende disciplines werken binnen deze organisaties vaak in teamverband. Sommige instellingen richten zich op geestelijk, lichamelijk, en/of zintuiglijk gehandicapte kinderen. Andere zijn weer justitiële instellingen: observatiehuizen, voogdijverenigingen en organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming.

Overige werkterreinen

Sommigen specialiseren zich op een specifiek werkterrein, bijvoorbeeld verkeer, sport, seksuologie, statistiek, communicatie, traumaverwerking, voorlichting of (wetenschaps)journalistiek. Psychologen werken ook als docent in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Anderen werken in de beroeps- en studiekeuze in dienst van arbeidsbureaus of particuliere instellingen. Psychologen starten soms een eigen praktijk. Ze doen onderzoek en geven cursussen, begeleiding en advies.

Promoveren

Ambieer je een baan als wetenschappelijk onderzoeker? Bereid je daar dan alvast op voor met je bachelor- en masterscriptie. Daarna solliciteer je naar een promotieplaats voor vier jaar. Een promovendus neemt deel in een onderzoeksprogramma bij een promotor. Jouw aandeel in het onderzoek is de basis voor je proefschrift.

Promoveren op het puberbrein

Al op de middelbare school vond ze biologie één van de leukste vakken. Toen Barbara Braams tijdens haar studie Psychologie met Neuropsychologie in aanraking kwam, was ze verkocht. Wat is de relatie tussen je brein en het gedrag dat je vertoont? Wat zie je in dat brein gebeuren als je bepaalde taken uitvoert? Daar wilde promovenda Barbara meer over weten.

PSY - Lois Smallenberg - testimonial toekomstperspectief

“Je kunt op veel plekken terechtkomen. Mensen zijn natuurlijk overal. De meeste mensen denken dat je altijd therapeut wordt, maar je kunt bijvoorbeeld ook werken in het bedrijfsleven, met kinderen of in de medische wereld.”

Leestips van

Hoe is het nou echt om psycholoog te zijn? Wat hebben professionals gedaan om daar te komen en welke tips hebben zij voor jou? Blog van Leidse psychologiestudenten