Toelatingseisen

Je wordt direct toegelaten tot de Bacheloropleiding Psychologie als je in het bezit bent van een:

Heb je een ander diploma behaald?

Dien een verzoek tot toelating in.

Studenten met een Nederlands HBO-propedeusediploma

Dien een verzoek in tot toelating tot een Bachelorstudie voor studenten met een HBO-propedeuse. Aangezien er aanvullende eisen worden gesteld aan de vooropleiding (wiskunde op VWO-niveau of een voldoende voor het eindcijfer wiskunde op het eindexamen van de Havo), zal bij elk verzoek tot toelating gecontroleerd worden of de student voldoet aan de eisen.

De wiskunde-eis

In de opleiding Psychologie krijg je veel statistiek. Hiervoor is een zekere basiskennis van wiskunde noodzakelijk. Daarom moet je wiskunde-kennis hebben op VWO-niveau. Als je dat niet hebt, moet je voor aanvang van de studie een wiskundecursus volgen. Deze cursus wordt gegeven aan de universiteit Leiden en wel van januari tot en met april. Dat is een cursus van één avond per week, die je afsluit met een toets. Als je de cursus haalt, is je wiskundekennis voldoende. De opleiding Psychologie geeft het resultaat door aan het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Het Admissions Office verstuurt vervolgens een beschikking naar Studielink, waarin staat dat je toelaatbaar bent tot de opleiding Psychologie in Leiden.

Vrijstelling

In een aantal gevallen is vrijstelling van de wiskundetoets mogelijk:

Meld je nu aan voor Psychologie!

Begin in September
Deadline: 1 mei

Matching - extra

Matching aan de universiteit
Nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink, ontvang je van de Universiteit Leiden vanaf 1 maart de Studiekeuzecheck. We willen graag dat je zo succesvol mogelijk studeert. Om je daarbij goed te kunnen begeleiden, vragen we je om de Studiekeuzecheck in te vullen.

Lees meer over matching bij de Universiteit Leiden