Bacheloropleiding

De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Laws voeren (ll.B.).

Het eerste bachelorjaar

In het eerste jaar, de propedeuse, heb je ongeveer 12 uren onderwijs per week. Daarnaast moet je veel tijd besteden aan zelfstudie, zodat je wekelijks gemiddeld 40 uur met je studie bezig bent. Het eerste jaar is een algemeen jaar met vakken als Strafrecht, Burgerlijk Recht en Europees Recht. Verder train je juridische vaardigheden: argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse.
Hoe ziet je eerste jaar eruit?

Taaltoets

In het eerste jaar wordt ook een taaltoets onder alle studenten afgenomen. Taalvaardigheid is heel belangrijk voor een jurist. Met deze toets weet je of je het juiste niveau hebt om de studie goed te doorlopen. Je taalvaardigheid is belangrijk voor je latere succes in de rechtenstudie en in een juridische loopbaan. Denk daarbij aan spelling, zinsbouw en algemene woordenschat.

Het tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je ontwikkelt de juridische vaardigheden die je in je carrière nodig hebt. Daarnaast werk je aan een academische houding bij het bestuderen van juridische vraagstukken. Je denkt na over de achtergronden van je vakgebied en leert hoe je onderzoek interpreteert en uitvoert. Vooral in het derde jaar ga je met je specialisatie de diepte in. Binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kun je kiezen tussen een speciaal blok Privaatrecht of Publiekrecht. In dit speciale blok voer je een onderzoeksopdracht uit en schrijf je een paper. Daarnaast is een belangrijk onderdeel de oefenrechtbank Moot Court, waarin je juridische vaardigheden traint. Het derde jaar sluit je af met een scriptie. Zo pas je de opgedane kennis meteen toe. Met de bachelorscriptie bewijs je dat je een academicus bent.

Civiel effect

De afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid is dusdanig samengesteld dat je met je bachelordiploma, in combinatie met een van onze juridische masters het zogenoemd civiel effect behaalt. Daarmee voldoe je aan alle eisen die gelden voor de toelating tot zowel de advocatuur als de rechterlijke macht.

Bachelorprogramma’s Rechtsgeleerdheid

Wil je precies weten hoe het bachelorprogramma is opgebouwd en welke colleges je volgt? Kijk dan in de E-Studiegids Rechten

Tip: Internationaal belastingrecht

internationaal belastingrecht
Mazen in de internationale belastingwetgeving werken oneigenlijk gebruik van belastingregels door multinationals in de hand. Juristen van de Universiteit Leiden onderzoeken hoe de complexe (inter)nationale belastingstelsels beter op elkaar kunnen worden afgestemd om tot een beter belastingsysteem te komen.
Lees meer in het wetenschapsdossier Internationaal belastingrecht

Testimonial RG Marije Joosse - vakken

Wat zijn jouw favoriete vakken?
“Tot nu toe vind ik het vak Inleiding Burgerlijk recht het leukst. De stof die je bij dit vak krijgt, zie je voortdurend in het dagelijks leven terug. Hierdoor kun je een goed beeld vormen van wat je leert. Een tweedejaars vak als Moot Court maakt de studie heel levendig. Bij dit vak krijg je een realistisch juridisch geschil voorgeschoteld, waarbij je de belangen van een partij verdedigt. Je werkt je standpunt uit en uiteindelijk ga je zelf voor een oefenrechtbank pleiten. Zo train je verschillende juridische vaardigheden zoals schrijven, argumenteren en pleiten. Best spannend, maar gelukkig zijn de docenten heel behulpzaam. Als je vragen hebt, kun je ze altijd aanspreken of een mailtje sturen.”