In deeltijd

Als deeltijdstudent volg je hetzelfde studieprogramma als een voltijdstudent in één of twee dagen per week onderwijs.

Rechten in deeltijd

Je volgt een brede Rechtenopleiding, waarmee je je voorbereidt op uiteenlopende juridische beroepen. Je leert een aantal fundamentele rechtsregels, maar je leert je vooral een bepaalde manier van denken aan. Je traint je juridische vaardigheden en besteedt veel aandacht aan de Europese en internationale ontwikkelingen in het recht.

Toelating tot de bachelor

Je dient minimaal in het bezit te zijn van:
-Een Nederlands VWO diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
-Een propedeuse diploma van een Nederlandse HBO instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
-Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling,
-Een einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

Als jouw vooropleiding raakvlakken vertoont met de rechtenstudie, kun je eventueel vrijstellingen krijgen. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseur, 071 527 87 87.

Aanmelden

Als je overweegt om in september Rechten in deeltijd te gaan studeren in Leiden, moet je jezelf aanmelden via Studielink.

Meer informatie