Je eerste jaar

Als je rechten gaat studeren, is het een volle werkweek aanpakken. Je volgt hoorcolleges waarin je uitleg krijgt van de docent. Maar er zijn ook meer praktische werkcolleges waarbij je opdrachten moet maken.

In Leiden is studeren niet alleen gericht op onthouden, concretiseren en toepassen. Je leert ook structureren, analyseren en helder presenteren. Je leert in het eerste jaar al een juridische casus analyseren. Vanaf het begin van de bacheloropleiding krijg je training in schriftelijke en mondelinge verslaglegging en in het presenteren van je ideeën. Want iets bedenken is één ding: zonder goede presentatie komt het niet over.

Vakken van het eerste jaar

Verdeling van het nieuwe curriculum en studiepunten in de propedeuse

Vak Studiepunten
Leiden Law Practices n.v.t.
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Recht 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5
Inleiding Strafrecht 5
Grondslagen van het Recht of Recht en Bedrijf 5
Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Historische ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van Rechtswetenschap 5
Totaal 60

Meer informatie over de vakken vind je via de e-Studiegids:
e-Studiegids Rechten

Tentamen

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In het eerste jaar bestaan de tentamens grotendeels uit meerkeuzevragen, daarna worden dat meer open vragen. Want hoe verder je in je studie komt, des te belangrijker wordt het beredeneren. Ook komt het voor dat je voor een bepaald vak wordt beoordeeld op basis van werkstukken (papers) en presentaties (referaten).

Tentamenvraag voor het vak Inleiding internationaal en Europees recht

Arcadia en Utopia hebben een verdrag gesloten over de verwerking van Arcadiaans huishoudelijk afval in verbrandingsinstallaties in Utopia. Utopia heeft de beschikking over vier van dergelijke installaties en heeft capaciteit over. Het verdrag, dat geen bepaling bevat over de opzegging ervan, is in werking getreden. Er is hevig protest tegen de afvaltransporten vanuit Arcadia, omdat deze door een dichtbevolkte grensstreek van Utopia gaan en de vrachtwagens ernstige hinder en gevaar opleveren voor de bewoners van die streek. Enkele kinderen zijn al het slachtoffer geworden van de roekeloos rijdende Arcadiaanse vrachtwagenbestuurders. Onlangs is de rechtse regering van Utopia ten val gekomen en vervangen door een regering van de populistische arbeiderspartij. Deze partij was tegen de sluiting van het verdrag met Arcadia. In dezelfde tijd is door een grote brand één van de afvalverbrandingsinstallaties in Utopia volledig verwoest, waardoor er plotseling onvoldoende capaciteit is om al het huisvuil van Utopia zelf te verwerken. De nieuwe regering van Utopia aarzelt geen moment en zegt het verdrag met Arcadia op met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

a) Mag Utopia het verdrag met een opzegtermijn van 3 maanden opzeggen nu hierover niets geregeld is in het verdrag zelf hierover? Motiveer uw antwoord onder verwijzing naar relevante rechtsbronnen.

b) Welke rechtsgronden zou u kunnen aanvoeren om het opzeggen van het verdrag door Utopia te rechtvaardigen?

c) Welke juridische gronden zou u namens Arcadia aanvoeren in reactie op deze argumenten van Utopia?

Gehele bacheloropleiding

Meer informatie over het tweede en derde jaar van je bacheloropleiding.

Digitale faciliteiten

Bij de opleiding Rechtsgeleerdheid werk je veel met de computer. Denk aan zoeken naar informatie op internet, gebruiken van juridische databanken, zelftoetsen maken via de computer en elektronisch sheets raadplegen voor of na een college. Alle rechten- en criminologiestudenten krijgen van de faculteit gratis een emailadres en toegang tot facultaire computers met internetaansluiting. Aan- en afmelden voor tentamens doe je via de computer op het Universiteit Leiden Community Network (ULCN). Via het zelfde netwerk vraag je ook je tentamenresultaten op. Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden, geeft je online toegang tot het onderwijsmateriaal dat docenten hebben geplaatst. Als je beschikt over een computer en internet kun je ook thuis inloggen. Je kan via Blackboard eenvoudig documenten uitwisselen of chatten met je medestudenten.
ULCN
Blackboard

Testimonial Rechten - Yasemin Glasgow - eerste jaar

Hoe ziet je rooster eruit?
“In het eerste jaar ligt het studierooster al vast en heb je een vaste werkgroep waarmee je college volgt. Eigenlijk is het een soort middelbare schoolklas met 27 klasgenoten. In het tweede en derde jaar kun je meer je eigen rooster bepalen, hoewel je nog steeds een aantal vaste vakken moet halen. Ik kies er vaak voor om op bepaalde dagen veel colleges te volgen zodat ik de andere dagen kan gebruiken voor commissies, mijn werk als student-assistent bij de Universiteit of om te studeren”.

Testimonial RG Tim van der Kemp

Rechten: stoffig en saai?
“Ik geef toe dat je redelijk veel moet lezen en een flinke dosis zelfdiscipline nodig hebt, maar als je ge├»nteresseerd bent in het recht en steeds meer verbanden kunt leggen tussen verschillende vakken, dan is het totaal niet saai om actief met de stof bezig te zijn. De meeste docenten kunnen enthousiast vertellen over hun vakgebied, dat werkt ook aanstekelijk. Ook het college Belastingrecht heeft mij positief verrast. Het leek mij typisch een vak waar ik doorheen zou moeten bijten, maar het was heel interessant! Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat veel multinationals naar Nederland komen voor het belastingvoordeel dat ze hier kunnen behalen.”