Recht en Economie

Je hebt belangstelling voor zowel recht als economie en je kunt of wilt niet kiezen. Dan is de opleiding Recht en Economie iets voor jou. In deze afstudeerrichting besteed je ongeveer 30% van de studietijd aan economische vakken en de overige tijd aan vakken uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Met het bachelordiploma van Recht en Economie mag je doorstromen naar de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, waarin zeven specialisaties worden aangeboden. Na deze studie kun je bijvoorbeeld gaan werken op het terrein van overheidsbeleid, maar ook in de marktsector.

Economische vraagstukken

Een goede jurist zal zich tevens willen en moeten verdiepen in het economische reilen en zeilen van de samenleving. De economische vakken bevatten een evenwichtige combinatie van analytische en maatschappelijk georiënteerde onderdelen, met veel aandacht voor actuele economisch-politieke vraagstukken. Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen: hoe kunnen kosten en baten van rechtsregels (civiel of straf) in kaart worden gebracht? In welke mate reageren burgers op pakkans en boete? Wat zijn de voor- en nadelen van de Europese economische integratie? Wat zijn de gevolgen van hervormingen in de sociale zekerheid? Hoe kan het beste worden ingespeeld op de vergrijzing van de bevolking? Kan het financieel management van overheidsorganisaties beter?
Afstudeerrichting Recht en Economie

Civiel effect

Je hebt met een bachelor diploma van de afstudeerrichting Recht en Economie echter nog géén civiel effect behaald. Het civiel effect is nodig om zogenoemde togaberoepen (rechter, advocaat etc.) te kunnen uitoefenen. Het civiel effect is wél te verkrijgen door de volgende vakken te behalen: Bestuursprocesrecht en Formeel Strafrecht. Met beide vakken valt 5 studiepunten te behalen en ze worden gegeven in het derde jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. In de praktijk blijkt dat bijna alle studenten deze extra vakken volgen en dat dit goed haalbaar is.

Een dagje meelopen

Wil jij een dagje meelopen bij Recht & Economie? Dat kan!
Je bent van harte welkom op de meeloopdagen van Recht en Economie. Op deze dagen zul je zowel een college van rechten als een college van economie volgen, zodat je een goede indruk van het onderwijs krijgt. Tijdens deze dagen proef je bovendien de sfeer van de faculteit en kan je uiteraard al je vragen stellen.

Op donderdag 20 april is de volgende meeloopdag. Het programma van de meeloopdag ziet er als volgt uit:

Programma meeloopdag Recht en Economie (donderdag 20 april 2017):

13.00 uur: Ontvangst
13.15 uur – 13.30 uur: Rondleiding door de faculteit
13.30 uur – 15.00 uur: Interactieve werkgroep Economie
15.00 uur – 16.00 uur: Hoorcollege Verbintenissenrecht

Meld je aan voor de meeloopdag

Wil jij een dagje meelopen: registreer je dan via het aanmeldformulier.

Tip: Een kijkje in de Leidse rechtenfaculteit!