Religiewetenschappen? Religie is overal!

Wat beweegt een individu, een maatschappij of een cultuur? Hoe verhoudt religie zich tot politiek, economie en moraal? Religie is overal en speelt vaak, ongemerkt, een grote rol in het dagelijks leven van jezelf en anderen. Maak kennis met de vijf wereldgodsdiensten christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme en kijk tegelijkertijd verder door ook antieke godsdiensten, nieuwe religieuze bewegingen en New Age te bestuderen.

Verdiep je in mensen en hun opvattingen, in de rol die grote en kleine religies spelen in de wereld, mondiaal en regionaal, in heden en verleden. Religiewetenschappen in Leiden gaat niet alleen over de inhoud van religies, maar plaatst deze ook in een bredere context.

Kom ook kennismaken

Waarom Religiewetenschappen in Leiden?

Laurance Janssen-Lok - student Religiewetenschappen

“Bij de vakken bekijk je de religies vanuit een wetenschappelijk perspectief. Zo ook bij het vak Heilige Boeken. Je bestudeert de rol van de bijbel in onze maatschappij en de invloed ervan op onze samenleving, meer dan dat je kijkt naar de inhoud van het boek.”


Volg Religiewetenschappen op Facebook:

Zie voor overzichten verwante opleidingen:
Buitenland
Filosofie en religie