Specialisatie Taalbeschrijving

Je leert hoe je een nog ongeschreven taal kan vastleggen. Van de ongeveer 6.000 talen die wereldwijd gesproken worden, zijn er nog maar 500 redelijk beschreven. Door intensief contact met de taalgebruikers breng je de grammatica en de woordenschat in kaart. Zo kunnen talen die dreigen te verdwijnen, behouden blijven. Of de sprekers kunnen hun taal nu ook leren lezen en schrijven.

Taalbeschrijving is een van de vier specialisaties van de bacheloropleiding Taalwetenschap.